Föregoende dansdag fredag 18.2.2022

Lördag 19.2.2022

Ruoveden urheilutalo (Ruovesi) 19:00--23:15, 15 euroa
Sami Rosholm & Casanova
Tirilän työväentalo (Tirilä, Vilmanstrand)
Tanssiorkesteri Kiertotähdet

Följande dansdag tisdag 22.2.2022