Holger Rosenquist: Dansstegen i modern sällskapsdans

Kirja on ruotsinkielinen. Ensimmäinen 143-sivuinen versio (ISBN 91-7396-252-X) on alun perin ilmestynyt 1961. Uudistettu 186-sivuinen versio (ISBN 91-7700-007-2) on ilmestynyt 1983. Painopaikka Göteborgs Offsettryckeri AB, Tukholma.

Uudistetun version tanssit ovat valssi, foxtrot, slowfox, dixie, tango, samba, neliörumba, mambo, cha cha cha, rock, lindy, polkka, sottiisi, hambo, charleston, Lamberth walk, twist, sexan, noll noll sju, elephant walk, skislop, la raspa, vanha hollantilainen laulutanssi. Lisäksi mainitaan muutama muunnelma.

Kuten tanssien lukumäärästä voi päätellä, tansseja ei ole käsitelty kovin perusteellisesti. Lopussa monille tanseille on uhrattu vain yksi sivu. Kirjan alussa käsitellään lyhyesti tanssisalin tilankäyttöä, tanssiaskelta ja tasapainoa. Askelten rytmi esittäminen morsemerkein on hyvä idea. Kirjassa esitetty rytmi on kuitenkin useassa kohdassa aiven merkillinen. Modernin valssin rytmiksi ilmoitetaan -.. (hidas, nopea, nope) ja wienervalssin rytmiksi --. (hidas, hidas, nopea). cha cha chan kohdalla nopeat askeleet on merkitty iskuille 3-4 kun niiden kuuluisi olla iskuilla 4-1.

Rytmiin liittyviä merkillisyyksiä lukuunottamatta kirja on kuitenkin huomattavasti parempaa tasoa kuin valtaosa Suomessa painetuista seuratanssioppaista. Kirja on tietenkin laadittu ruotslaisia lukijoita varten, joten kirjassa esitetty tanssitapa on esimerkiksi polkan kohdalla täysin erilainen kuin Suomessa käytetty.