Pikatanssiopas

Suomen seuratanssinopettajain liitto 1997, ISBN 952-909300-4. 36 sivua, joista 25 sisältää tanssiohjeita. Sivukoko 1212 cm. Opaan laatijoiksi on ilmoitettu Yrjö Heinonen, Ulla Gardemaister sekä Leena ja ke Blomqvist.

Opas on kirjoitettu hyvin lyhytsanaiseksi. Kuvioista on tiiviit luoettelomuotoiset ohjeet, joistain kuvioista myös askelkuva. Tanssien ja vuorojen nimet on seuraavassa esitetty vihossa olevassa muodossaan, kirjoitusvirheineen. Kommentit hakasuluissa.

Valssi
Oikea käännös, vaihtoaskel, vasen käännös.
Tango (Suomalainen)
Habanera, eteenpäin liikkuminen, ohitus-askel, vasen käännös.
Foxi
Aloitus TS, rock käännös oikealle, vasen käännös.
Humppa
Oikea käännös, vaihto, vasen käännös, vaihto.
Kävelyhumppa
[kahdeksan kävelyä tanssiotteessa, kahdeksan vierekkäin, käännös oikeaan kahdeksalla askeleella tanssiotteeseen, kahdeksan kävelyä vierekkäin]
Englantilainen valssi
Oikea käännös, oikea vaihto, vasen käännös, vasen vaihto.
Argentiinalainen tango
Perusaskel, perusaskel - naisen soolo, cunita, vasen käännös
Polkka
[keskieuroopalaista hyppypolkkaa]
Jenkka
[pyörimisohje epäselvä]
Jive
[nimetön perusaskel, alkaa chassesta], nainen käden alta, käden alta ja takaisin [kädenalituskuvioiden ohjeet hyvin ylimalkaiset]
Samba
Perusaskel, eteenpäin liikkuminen, sivuaskel
Rumba
Oikea neliö, vasen neliö
Rock [fusku]
Perusaskel, käden alta ja takaisin
Cha-Cha
Perusaskel, sivuaskel [New York]
Disco
Perusaskel, perusaskelmuunnos, tighten up
Macarena

Oppaassa ei ole johdantoa, josta ilmenisi, mille kohderyhmälle vihko on laadittu. Sisältö on alkeistasoa, mutta pelkästään tämän oppaan kanssa aloittelijan olisi luultavasti vaikea oppia mitään mm. siksi, että rytmin kuvaus on jätetty aika epämääräiseksi --- oppaassa puhutaan hitaista ja nopeista askelista, mutta ei kerrota, miten määreitä sovelletaan musiikkiin, mikä on hitaan ja nopean askeleen aikasuhde ja mikä vaihe askeleessa ylipäätään on hidas tai nopea. Humpan kohdalla rytmiohje on vain "Laske 1 & 2, 1 & 2", ja täsmälleen sama ohje on myös samban kohdalla, vaikka tanssien rytmi ei ole sama.

Opas voisi sen sijaan palvella muistin tukena alkeiskurssin käyneelle aloittelijalle. Oppaan lyhyet ohjeet ja askelkuviot ovat puutteellisuudestaan huolimatta selkeämpiä kuin useimmissa aikaisemmin Suomessa julkaistuissa oppaissa.

Vihko saattaisi palvella aloittelijaa paremminkin, jos sisällön valinnassa olisi käytetty enemmän harkintaa. Macarenan kaltainen ohimenevä muotitanssi, jokseenkin mielivaltaisesti määritelty "Disco" ja sellaiset suhteellisen vaikeat tanssit kuin argentiinalainen tango, cha cha cha ja polkka olisi voitu jättää pois, jolloin tavallisimpien lavatanssien käsittelyyn olisi jäänyt enemmän tilaa. Sitä paitsi vihossa kuvattu polkka ei ole suomalaista polkkaa lainkaan, vaan erästä keskieurooppalaista tyyliä, joka on Suomessa lähes tuntematon eikä sovi suomalaisen polkkamusiikin nopeaan tempoon. On pakko ihmetellä, eikö Suomen seuratanssinopettajien liitossa tiedetä, miten suomalaiset tanssivat polkkaa.