TanssipalvelinYleisönosastoKeskustelu
Lavatanssikilpailujen vaikutus lavatanssikulttuuriin? (Päivi 2005-02-08 10:16)

Lavatanssikilpailujen vaikutus lavatanssikulttuuriin?

Hani
2005-02-09 22:49

Positiiviset puolet:

+ Tekee lajista ”trendikkäämmän” ja tätä kautta houkuttelee lavoille uusia, nuoriakin, tanssin harrastajia.

+ Pysähtyneisyyden tilasta seuraa kuolema; lavatanssikilpailut kehittävät lajia eteenpäin.

+ Kilpailuviettiset ja kehittymishaluiset saavat jatkuvasti uusia haasteita harrastukseensa ja pysyvät näin lajin parissa.

+ Tanssikoulut saavat paljon vakituisia oppilaita

+ Tanssista tulee urheilulaji ja pienetkin pojat innostuvat siitä

+ Kunto nousee ja paino-ongelmat vähenevät

+ Enemmän mieluisia haettavia urheilusuuntautuneille

+ Paljon kilpailleet usein myös opettavat, joten saadaan uusia tanssinopettajia eri puolille maata ja näin yhä useampi pääsee lajiin mukaan.

+ Eri tanssit kehittyvät omiin suuntiinsa, kilpailuissa edellytetään "lajinomaisuutta" joka ei kannusta siihen että tanssitaan foksi, tango, rumba ja trioli kaikki samalla tavalla vaikka tahteja/minuutti olisikin yhtä paljon

+ Uusia tansseja ja tyylisuuntia kehittyy kilpailujen myötä, kun haetaan uusia ja mielenkiintoisia tapoja tulkita ja tanssia erilaisia musiikkeja

+ Seuratanssiin on löydettävissä uusia haasteita senkin jälkeen kun osaa tanssia "riittävästi" tavanomaisiin lavatanssitarpeisiin

+ Joillakin meistä olevan esiintymishalun ja tarpeen esitellä kavereille uusia temppuja voi tyydyttää samanhenkisten kesken kilpailuissa, ja lavatansseissa malttaa sitten paremmin ottaa huomioon tilanteen, parinsa ja muut tanssijat.

+ Lavakisat tarjoavat kilpailumahdollisuuden niille, jotka haluavat kilpailla vähemmän vakavasti ja ilman että tarvitsee kokea tanssivansa "väärin", sääntöjen väljyys sallii monenlaiset tavat tanssia ja sallii myös kaikki kuviot heti alussa, kilpatanssipuolellahan saa tahkota aika pitkään ennen kuin pääsee vapaisiin kuvioihin.

+ Kilpailevat parit tottuvat esiintymiseen, ja ovat usein seurojen käyntikorttina erilaisissa tutustumisilloissa, lajiesittelyissä, tilatuissa esityksissä, yms.

+ Kilpailujen rappiollistava vaikutus keskimääräiseen lavatanssijaan on lähes olematon, jos aihe ei kiinnosta niin yhtään lavakisaa ei vahingossa luultavasti joudu näkemään, ja siten suurimmat aloittelijoille kilpailuista mahdollisesti aiheutuvat henkiset hiertymät lienevät lähinnä kuvitteellisia. Kilpailut ovat päiväaikaan eivätkä vie iltatansseilta aikaa tai tiloja.

+ Kilpailut edistävät tanssimatkailua, kilpailevat parit kiertävät Suomea cupissa ja usein jäävät tanssimaan paikallisille lavoille illaksi.

+ Kilpailuhenki kannustaa kehittymään niitä yksilöitä, joille on tärkeää olla parempi kuin muut.

+ Lavatanssikisat tarjoavat osanottajille väylän voittaa itsensä kannustavassa ilmapiirissä

+ Kisoihin osallistuvien tuttavapiiri laajenee niin määrällisesti kuin maantieteellisestikin ja syntyneitä sosiaalisia suhteita voi hyödyntää kisatapahtumien ulkopuolellakin monin tavoin

Negatiiviset puolet:

- ”Suorittaminen” lavoilla lisääntyy ja tulee yleisesti hyväksytyksi tavaksi mieltää tanssia. - Lajit ja tanssijat kehittyvät hurjaa vauhtia ja juopa "aktiivien" ja aloittelevien / satunnaisesti tanssivien välillä kasvaa -> Tanssikurssit ja itsensä jatkuva kehittäminen alkaa tulla pakolliseksi edellytykseksi harrastaa tanssia (erityisesti nuorten kohdalla).

- Tavoitteiltaan erilaisten ryhmien kokoontuminen samaan tapahtumaan aiheuttaa konflikteja.

- Lavatanssi lähestyy kilpatanssia (vakio, lattari, rock, B&W jne.)

- Tulee tarve perustaa lavoja aktiiveille ja satunnaisille tanssijoille, jopa tietyn tanssin harrastajille.

- Aloituskynnys kasvaa.

- Tanssien sosiaalinen ulottuvuus vähenee.

- Sääntöjen puuttuessa tyylisuunnat sekoittuvat ja syntyy uusia.

- Tanssissa mukana pysyminen estää muut harrastukset.

- Kuten on jo huomattu, ensikertalaiset kisoissa heikommin pärjänneet voivat menettää uskonsa tanssikykyynsä. Sillä kait "pärstäkerroin" vaikuttaa tuomareihin, jotka ovat samojen parien nähneet pyörivän kisasta toiseen.

- Huippujen ja keskinkertaisten ero kasvaa, mikä voi herättää kateutta tai aiheuttaa itsetunto-ongelmia

- Ensimmäiset kilpailut voivat kolistella itsetuntoa myös aika tavalla... kotilavallaan huipputanssijana pidetty ei välttämättä pärjääkään.

- Tuomarikoulutus on vähäistä tai olematonta, arvosteluperusteet ovat usein hämäriä. Säännöissä tai missään muuallakaan ei välttämättä sanota riittävän selkeästi sitä, että iso osa arvostelusta on makuasioita. Aina on joku tuomari joka ei vaan tykkää.

- Kun mikään ei ole "väärin", niin kovin moni asia ei myöskään ole absoluuttisesti "oikein", mikä ahdistaa monia.

- Kilpailuhenki heikentää yhteistyötä, toinen toiseltaan oppimista ja kollektiivista hyvinvointia. Suvaitsevaisuus, yhteishenki, muiden arvostaminen ja yhdessä viihtyminen jäävät kilpailuhenkisissä yhteisöissä heikoiksi tai kokonaan kehittymättä.

- ko. alakulttuurin ulkopuolisten henkilöiden mutu-käsitykset ja niistä seuraavat negatiiviset asenteet saattavat aiheuttaa juopaa lavatanssikilpailuihin myönteisesti ja kielteisesti suhtautuvien välillä

TanssipalvelinYleisönosastoKeskustelu