TanssipalvelinYleisönosastoKeskustelu
Harrastuksesta ammatti? (Jatsityttö 2005-02-07 14:04)

Ruusuisia työllisyysunelmia ei saa ruokkia

Liisa Kontturi
2005-02-08 16:02

Totta puhut Raili. Taidetanssin puolella työllistyminen ja ylikouluttaminen ovat suuri ongelma. Kaikki asiaa koskevat tilastot on tehty klassisen baletin tai nykytanssin ammattilaistanssijoiden tai kyseisten lajien opettajien tai koreografien työllisyystilanteesta. Moni kyseisten lajien tanssinmaisteri joutuu elättämään itsensä produktiokohtaisilla töillä sen sijaan että saisi pysyvän kiinnityksen ammattiryhmään tai kiinteän työpaikan alansa tanssikoulusta. ”Ruusuinen kuvani neitseellisistä työmarkkinoista” pohjaa omaan epäviralliseen tilastoomme Oulusta valmistuneiden opettajien työllistymisestä. Tietomme pohjaavat vuosittain keräämäämme kyselyyn laitoksestamme valmistuvien tämän hetken työtilanteesta eikä tätä tilastoa ole missään virallisesti julkistettu.

Koulutuksessa opiskelleiden, valmistuneiden ja tällä hetkellä itsensä tanssinopettajina elättävien suhde on seuraavannäköinen: -1990 - 1994, viisi opiskelijaa. Valmistuneita kolme, joista kaksi elättää itsensä tanssinopetuksella, yksi valitsi armeijauran. Kaksi ”ei- valmistunutta” samalta vuosikurssilta toimivat päätoimisina opettajina. -1994-1998, viisi opiskelijaa. Valmistuneita viisi, joista kolme on toiminut koko ajan päätoimisesti tanssin parissa, yksi tehnyt työtä sivutoimisesti ja yksi suoritti samanaikaisesti toisen ammattitutkinnon ja toimii siinä työssä päätoimisesti, on nyt ottamassa enenevässä määrin tanssinopetustyötä. -1996-2000, yksi opiskelija. Toimii päätoimisena opettajana -1998-2002, kahdeksan opiskelijaa. Valmistuneita seitsemän, joista kuusi toimii päätoimisina opettajina, yksi elättää itsensä tanssijana Englannissa, lisäksi ”ei –valmistunut” elättää itsensä tanssinopettamisella -2000 ja 2001 aloittaneiden vuosikurssien kymmenestä opiskelijasta valtaosalla on vielä opinnot kesken, kaikki tekevät joko tanssijan tai tanssinopettajan työtä opiskelun ohessa. -2004 aloittaneista viidestä seuratanssinopettajaopiskelijoista useampi tekee iltaisin ja viikonloppuisin opetustyötä

Sama suuntaus on kansantanssinopettajien työllistymisessä. Toki itsensä työllistäminen vaatii omatoimisuutta ja rohkeutta eikä tanssinopettajana työskenteleminen ole välttämättä ruusuilla tanssimista vaan rankkaa työtä, jota tehdään pääosin silloin kun muut ihmiset viettävät vapaa-aikaa. Tulotaso on hyvin kirjava, riippuen siitä onko töissä julkisella sektorilla, tanssiseurassa, yksityisessä koulussa vai toimiiko yrittäjänä. Kysymys tässä artikkelissa oli kuitenkin siitä, työllistyvätkö tulevat seuratanssinopettajat. Minä uskon vankasti siihen, että aktiivinen, aikaansa seuraava monipuolisen koulutuksen saanut opettaja HALUTESSAAN pystyy elättämään itsensä tanssinopetuksella.

Ja jos työ ei maita tai sitä ei halua tehdä täysipäiväisesti, on aina olemassa mahdollisuus hakeutua esim. maisterin tutkintoon johtavaan koulutukseen tai vaikkapa vaihtaa alaa. Nykyään lienee enemmän kuin tavallista että ihmiset uudelleenkouluttautuvat hyvinkin pitkän työuran jälkeen. Tai vastaavasti, voi olla että pitkään täysin toisenlaista työtä tehnyt haluaakin kouluttautua tanssinopettajaksi ja kokeilla mitä tällä saralla on annettavana. Kaikenlainen koulutus avaa taatusti mahdollisuuksia uusiin asioihin, on itsestä kiinni mihin ne käyttää!

Kirjoittajan avainsanat: tanssinopetus, ammatillinen koulutus

TanssipalvelinYleisönosastoKeskustelu