TanssipalvelinYleisönosastoKeskustelu
Naisille lisää duunia sylitanssin alkeiskursseilla (Hambi 2004-11-25 12:40)

Naisille lisää duunia sylitanssin alkeiskursseilla

Hambi
2004-11-25 12:40

Seuraava ei nyt mitenkään erityisesti liity nykyisiin treenipareihini eikä ohjaajiini ja opettajiini vaan innoitus kirjoittamiselle on syntynyt pidemmän ajan kuluessa yli kahdenkymmenen ohjaajan/opettajan kursseilla käytyäni. Esitetyt asiat eivät ole millään tavalla uusia, tuntuu vain siltä, että oppilaat eivät ymmärrä kiinnittää niihin tarpeeksi huomiota.

Yleisesti ottaen naiset oppivat perusasiat miehiä nopeammin ja he siksi saattavat kokea kurssilla olemisen tylsäksi. Tällaisen daamin kanssa opettelu ei ole kovin tehokasta puolin eikä toisin. Jos oman roolin opettelulta jää aikaa, voi daami tehdä paljonkin miehen tanssinopiskelun edistämiseksi. Hyötynä tietysti on nopeammin kehittyviä viejiä lisää tanssipaikoille ja oma seuraamisen taito kehittyy nopeammin.

Yleensähän sylitansseja opetellaan niin, että jonkin hokeman mukaan käydään läpi askeleet ensin itsekseen ja sitten parin kanssa peräkkäin kävellen = koreografia. Naiset siis opettelevat vain koreografiaosuuden ja jäävät sitten passiivisina odottamaan, koska mies sattuisi kyseisen kuvion viemään. Samassa ajassa mieskin on yleensä oppinut saman koreografian muttei sen viemistä. Ei nainenkaan ole oppinut oikeasti seuraamaan sitä kuviota koska mies ei ole vienyt. Peräkkäin perusaskelta kävely ei ole viemisharjoittelua, siinä opitaan vain laskemaan askelia. Sitten vasta opitaan viemään ja seuraamaan kun vienti liikuttaa naista. Em. kävelyssä tämä toteutetaan (liian harvoin) vaikka siten, että kävellään vapaasti mutta nainen ei tiedä suuntaa, askelpituutta eikä onko tulossa hidas vai nopea askel. Miksi ihmeessä tarvitaan musiikintulkintakursseja opettamaan, että lavatanssissa saa hitaiden ja nopeiden askeleiden määrän valita viejä? Eikö rytmivaihdokset voisi otta osaksi ainakin jatkotasoisia kursseja jo heti alusta asti. Saataisiin näin lisää vaihtelua perusaskeleeseen tanssipaikoillekin.

Pahimmassa tapauksessa, joka on valitettavasti enemmän sääntö kuin poikkeus, nainen suorittaa tanssikursseilla koreografian pätkiä täysin itsenäisesti saatuaan mieheltä merkin suorituksen aloittamisesta. Seurauksena on suunnaton hämmennys ja kyydistä putoaminen kun mies yllättäen päättääkin kerrata aikaisemmin opetellun kuvion. Jotta oikeasti opittaisiin, olisi daamin maltettava odottaa vientiä kuin ei tietäisi, mitä on tulossa. Se, että nainen odottaa vientiä, on ehdoton edellytys sille, että se vienti voi ylipäätään kehittyä. Samalla kehittyy myös se seuraamisen taito joka mahdollistaa vapaan viennin ja musiikintulkinnan.

Yhtä tärkeää kuin viennin odottaminen on hyvä tanssiasento. Varmaankin kaikki ovat liikuttaneet säkkiä ja laatikkoa. Laatikon liikuttaminen on helppoa ja tarkkaa kun taas säkki muuttaa siirrettäessä koko ajan muotoaan (suurempi rasitus kannattelusta ja muodon muuttamiseen kulkuvasta työstä) eikä sen asettaminen tarkasti tiettyyn pisteeseen ole kovin helppoa. Viemiselle hyvä tanssiasento on erittäin tärkeää, mutta oman raaminsa säilyttävää daamia on huomattavan helppo viedä. Kun siis mies kamppailee peruskuvion viemisessä, voi daami esimerkiksi tarkistaa, kannattaako hän hyvin itsensä ja tarjoaako aloittelevalle miehelle riittävästi pressiä. Nähdäkseni pressikin on enemmän tanssiasentoon kuin voimankäyttöön liittyvä seikka. Seuraamisen pitäisi olla täysin daamin duuni. Meihellä on aivan tarpeeksi työtä omassa roolissaan. Kun on helppo viedä, niin jää enemmän keskittymiskykyä muistella kuvioita ja keksiä musiikintulkintaa.

Ehkä kädenalitanssit ovat sylitansseja helpompia oppia siksi, että niiden tanssiminen ei ole mahdollista jos viemisessä tai seuraamisessa on vakavia puutteita. Lähestymistapakin on kursseilla kokonaan toinen kuin sylitansseissa. Kädenalitanssit aloitetaan hakemalla tuntumaan käsiin ja pariin ja tehdään oikeita viemis- ja seuraamisharjoituksia, joissa daami pitää saada liikkumaan johonkin tiettyyn kohtaan eikä pelkkä alkumerkki tähän riitä. Roolinvaihto on aivan yleistä.

Ohjaajien kyvyt tietysti ovat varsin vaihtelevat auttaa ongelmissa. Monelle pelkkä näyttämisen malli riittää. Kuitenkin ennen kuin tanssiharrastus lopetetaan tuloksettomana, pitäisi kyllä hakea apua tanssinopettajalta, jolla on kokemusta ja taitoa auttaa asento ym. ongelmissa ja kyky nähdä miksi tanssi ei suju.

Kirjoittajan avainsanat: aloittelija, tanssinopetus

TanssipalvelinYleisönosastoKeskustelu