TanssipalvelinYleisönosastoKeskustelu
Tanssilajit ja musiikki (Päivi 2004-04-01 17:30)

Tanssilajit ja musiikki

Pete P.
2004-04-07 15:37

Tässä vaiheessa vain pari kysymystä. Trioli? Se on ymmärtääkseni sitä kun 1/4-osanuotti jaetaan kolmeen osaan ja kuvataan se viivastolla kolmella kahdeksasosanuotilla.

Melkein oikein. Kun niiden kolmen kahdeksasosanuotin päälle laitetaan vielä kaari, jonka alle numero 3, niin siinä meillä on trioli. Kaari muuttaa (lyhentää) ratkaisevasti kahdeksasosanuottien aika-arvoa. Ilman tuota kaarta ne kolme kahdeksasosanuottia olisivat vain kolme kahdeksasosanuottia, jotka olisivat kokonaisaika-arvoltaan jo puolitoista 1/4-nuottia ja tarkoitushan oli saada aikaan kolme nuottia, joiden kokonaisaika-arvo olisi 1/4-nuotti.

Entä onko se trioli, kun 1/2-osanuotti jaetaan kolmeen osaan ja kuvataan se puolestaan kolmella neljäsosanuotilla. Esim. kappaleessa "Besame mucho" on tällaista nuotitusta.

Taas olet periaatteessa ihan oikeassa, ainoa korjaus on se, että kuten edellisessä, tässäkin noiden kolmen neljäsosanuotien päälle tulee laittaa kaari, jonka alle numero 3. Näin neljäsosien aika-arvo muuttuu sellaiseksi, että niiden kokonaisaika-arvo on tuo puolinuotti (1/2-nuotti). Kyseessä on aivan samanlainen trioli kun edellisessä, tosin vain puolet hitaampi, tai sekin riippuu kappaleen temposta.

Jos viemme ajatusta vielä eteenpäin, periaatteessa myös kolmesta puolinuotista (1/2-nuotti) voidaan tehdä kokonuotin (1/1-nuotti) kestoinen trioli. Silloin se kaari kolmosineen laitetaan kolmen puolinuotin päälle.

Aiemmin oli täällä keskustelusäie, "kuinka triolit tanssitaan". Jos kappaleessa nyt sattuu olemaan jokunen trioli, onko se silloin ns. triolikappale? Esim. nämä mainitsemani kappaleet.

Pelkkä melodiassa oleva trioli (tai useampikin trioli) ei tee kappaleesta tanssijoiden tarkoittamaa ns. kolmimuunteista kappaletta. Melodiassahan voi tapahtua pariaatteessa mitä vain, se ei sinänsä vaikuta kappaleen rytmipohjaan. Hopeinen Kuu on kyllä kolmimuunteinen (triolipohjainen) kappale, Besame Mucho ei ole. Tämä johtuu siitä, että Besame Muchossa triolit ovat vain osa melodian rytmikulkua, Hopeisessa Kuussa taas triolit ovat osa pohjarytmiä. Hopeinen Kuu on periaatteessa rytmipohjaltaan kuten Jive tai Boogie (kolmimuunteista), vain paljon hitaampana. Jos Hopeisen Kuun kompista otetaan triolin keskimmäiset osat pois ja tempoa nopeutetaan reilusti, meillä on Hopeinen Kuu -- boogie :)

Täällä oli tosiaan aiemmin puhetta, kuinka triolit tanssitaan kolmimuunteisessa musiikissa. Jivessä ja Boogiessahan (tempo on niin nopea) trioleita ei tanssita kuin parin chasseen verran. Hopeisen Kuun tyyppisissä hitaissa kolmimuunteisissa kappaleissa onkin jo miettimistä. Niissähän tanssijat käytännössä "murtavat" tuota kolmimuunteisuutta tanssimalla vaihtoaskeleet seuraavasti: HIDAS (tanssitaan ensimmäiselle triolille) HIDAS (toiselle triolille) NOPEA-NOPEA (tanssitaan kolmannelle triolille, eli kaksi nopeaa askelta otetaan kolmen nopean trioli-iskun aikana, jolloin joudutaan "murtamaan" kolmimuunteisuutta). Toinen vaihtoehto on, että tanssitaan tästä vielä puolet hitaammin, eli seuraavasti: HIDAS (kahdelle ensimmäiselle triolille), HIDAS (kahdelle seuraavalle triolille) NOPEA (yksi trioli) NOPEA (yksi trioli). Tuo on kaikkein toimivin tapa, koska askeleet on helppo sovittaa trioleille, mutta jos kappale on tosi hidas, niin tanssi menee silloin ehkä liiankin seisovaksi, koska askeleet otetaan T-O-D-E-L-L-A hitaasti.

TanssipalvelinYleisönosastoKeskustelu