TanssipalvelinYleisönosastoKeskustelu
Volyymit aisoihin, laatua laatumusiikkiin (S.M. 2003-08-11 13:52)

Kuulovaurioriskin aiheuttavaa melua koskevat märäykset

Matti Jokinen
2003-08-12 21:24

Tanssitilaisuuksiin sovellettavat melurajat on määritelty Sosiaali- ja terveysministeriön antaman Asumisterveysohjeessa (ISBN 952-00-1301-6) luvussa 5.2. Dokumentti on saatavissa verkosta osoitteesta http://www.stm.fi/suomi/eho/julkaisut/asumistervohje/astervoh.pdf.. Tätä siis kaikki noudattakoot.

Meluimpulssien yläraja on 140 dB. Tämä on kaikkien äänien ehdoton raja.

Impulsseja pitempien äänten hetkellinen yläraja on 115 dB(A).

Neljälle tunnille tasoitetun äänenvoimakkuuden yläraja on 100 dB(A).

Jos tilaisuuden aikainen yleisön melualtistus tasoitettuna 8 tunnille ylittää 85 dB(A), yleisön saatavilla tulee olla kuulonsuojaimia ja yleisölle tulee antaa ohjeet suojainten käytöstä.

Kaksi ensimmäistä rajaa tuskin ylittyvät todellisissa tanssitilaisuuksissa. Aistinvaraisen arvion perusteella sanoisin, että neljälle tunnille tasoitettua 100 dB(A):n rajaa on joskus koeteltu, mutta se on harvinaista.

Tanssitilaisuuksissa joudutaan useimmin tekemisiin viimeksi mainitun 85 dB(A):n rajan kanssa. Kuten Ripe totesi, musiikin kanssa ollaan yleisesti 80 dB(A):n yläpuolella, joten pelivaraa ei ole kovin paljon. Nyrkkisääntö on, että jos tavallinen puhe ei kuulu metrin etäisyydeltä, melutaso ylittää 85 db(A).

Raja on määritelty kahdeksalle tunnille tasoitettuna, mutta koska dB-asteikko on logaritminen ja tasoitus tehdään lineaarisella asteikolla (tasoituskaava on esitetty dokumentissa), raja saavutetaan neljässä tunnissa 88 dB(A):n melutasolla ja kahdessa tunnissa 91 dB(A):n melutasolla.

Dokumentissa ei sanota, kenen tehtävä on toimittaa kuulonsuojaimia ja niiden käyttöohjeita yleisön saataville, joten tiedustelin asiaa puhelimitse virkamieheltä, joka oli osallistunut dokumentin kirjoittamiseen. Hän sanoi, että vastuu on järjestäjän. Hän korosti kuitenkin, että määräyksen toteuttaminen edellyttää eri osapuolien yhteystyötä, toisin sanoen terveen järjen käyttö on sallittua ilman eri lupaa. Minun ymmärrykseni mukaan järjestäjän vastuu merkitsee myös, että heillä on tarvittaessa oikeus kehottaa esiintyjiä kääntämään isoa nuppia pari pykälää lounaaseen, jos kuulonsuojaimia ei ole saatavilla.

Kirjoittajan avainsanat: melu

TanssipalvelinYleisönosastoKeskustelu