TanssipalvelinYleisönosastoKeskustelu
Lopetetaanko tanssinopettajakoulutus? (Päivi 2016-08-11 16:49)

Lopetetaanko tanssinopettajakoulutus?

Päivi
2016-08-11 16:49

"Lopetetaanko tanssinopettajakoulutus?

kirjoittaja Kulttuurialan yksikkö

(Julkaistu Kalevassa 10.8.2016)

Ouluko tanssikaupunki? Kalevassa oli torstaina 4.8. juttu ammattikorkeakoulun leikkauksista ja Kalevan tietojen mukaan tanssinopettajan tutkinto-ohjelma on lakkautettavien listalla. Tutkinto-ohjelmien karsintojen perusteena on koulutustarve alueella, työllistyminen, vetovoima ja vastaava tarjonta muissa korkeakouluissa. Tanssinopettajakoulutuksen tilanne näiden suhteen on erinomainen.

Oamkin tanssinopettajien työllistyminen on viime vuosina ollut 100%. Kaleva on uutisoinut aiemmin kahteen otteeseen tanssikoulujen huomattavasta määrän kasvusta Oulun alueella. Monissa uusissa tanssikouluissa yrittäjinä ja työntekijöinä on Oamkin tanssinopettajankoulutuksen kasvatteja. Tanssiyrittäjyyden kasvu on ollut samansuuntaista myös muualla Suomessa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön Suomi osaamisen kasvu-uralle. Ehdotus tutkintotavoitteista 2020-luvulle -raportin tehneen työryhmän esitys kulttuurialan koulutuksen aloituspaikkojen valtakunnalliseksi vähennystarpeeksi on 37% ja ammattikorkeakouluissa 41%. Samassa yhteydessä kuitenkin todetaan, että teatterin ja tanssin aloittajamääriin tarvittaisiin suhteellisesti lähes 30% lisäys.

Tätä taustaa vasten tuntuu absurdilta lukea tai olla osallisena keskusteluissa, joissa tanssin tutkinto-ohjelmaa ollaan pahimmillaan lakkauttamassa. Taloudellisesti vaikeina aikoina kulttuuri nähdään helppona säästökohteena, mutta miksi säästää alalta jossa yrittäjyys on vahvassa kasvussa ja työllistyminen huipussaan?

Oamkin tanssinopettajan tutkinto-ohjelman suuntautumisvaihtoehtoja ovat kansantanssi, paritanssi, showtanssi ja baletti. Kansantanssi ja paritanssi huolehtivat ainoina kansallisen elävän kulttuurin perimästä. Showtanssi on suosituin suuntautumisvaihtoehto, mikä johtuu urbaanien tanssilajien ja näiden kilpailutoiminnan räjähdysmaisesta kasvusta viimeisen 10 vuoden aikana. Baletinopettajaopiskelijoiden opetusharjoituskoulun kautta on päässyt useita nuoria tanssijan ammatilliseen koulutukseen.

Tanssinopettajaopiskelijat harjoittelevat opettamista Oulun peruskouluissa. Lukuvuoden kestävää viikoittaista tanssinopetusta saa noin 500-1000 lasta ja nuorta. Valtakunnallisesti merkittävää Arktiset Askeleet tanssitapahtumaakaan ei olisi ilman tanssinopettajaopiskelijoiden panostusta.

Olisi sääli, jos tulevaisuudessa ei olisi pedagogisesti päteviä tanssinopettajia huolehtimassa kulttuuristamme, lapsista ja nuorista sekä liikuttamassa ikääntyvää aikuisväestöä. Tanssi osana kulttuuria lisää tutkitusti fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia, koska tanssia kulutetaan itse tekemällä ja osallistumalla.

Tanssi yleisten oppimisvalmiuksien edistäjänä on tieteellisesti todistettu moneen kertaan. Lasten ja nuorten kohdalla tanssi edistää sosiaalisuutta, empatiakykyä, turvallisuuden tunnetta, matemaattisia valmiuksia, -musiikillisia, -kielellisiä, liikunnallisia taitoja ja positiivista elämän asennetta. Oman kehonsa kanssa toimeen tuleminen vaikuttaa kaikilla elämän alueilla.

Tanssinopettajan tutkinto-ohjelma tulee säilyttää, sillä Suomi tarvitsee hyviä kulttuurin ja hyvinvoinnin tekijöitä ja osaajia tasapainottamaan lisääntyvän liikkumattomuuden elämäntyyliä.

Koulutuksen puolesta on adressi osoitteessa:

www.adressit.com/oamkin_tanssinopettajakoulutus_sailytettava

Anssi Kirkonpelto, tanssin tutkinto-ohjelman tiimipäällikkö"

Lähde: http://blogit.oamk.fi/pieninkin_yhteinen_jaettava/lopetetaanko-tanssinopettajakoulutus-1

Kirjoittajan avainsanat: tanssinopettajakoulutus, Tanssinopettaja, OAMK, tanssinopettaja AMK

TanssipalvelinYleisönosastoKeskustelu