TanssipalvelinYleisönosastoKeskustelu
Viennin seuraaminen? (Kaju 2014-11-23 1:47)

Viennin seuraaminen?

Kontradiktio
2014-11-23 12:00

Omien kokemusteni mukaan sille että tanssi ei tunnu menevän musiikkiin on monenlaisia, osittain monimutkaisiakin syitä. Esimerkiksi vaikeudet viemisessä/seuraamisessa tuntuvat usein siltä kuin parilta puuttuisi rytmitajua.

Vaikka kyseessä olisi pelkkä rytmitajun puutekin, on aika paljon vaadittu että mies voisi muuttaa rytmitajuaan tuosta vain, lennosta.

Olisin myös vähän varovainen palautteen antamisessa tanssilavalla. Nimittäin me ihmiset emme ole aina kovin vastaanottavaisia kritiikille, joka koskee sellaisia pahoja puutteita itsessämme joita olemme vähän tyrkkineet mielessämme taka-alalle. Ja tanssiessa tunteet ovat muutenkin normaalia enemmän pinnassa.

Jos päätyy antamaan palautetta, on hyödyllistä pidättäytyä pelkissä faktoissa. Tällöin välttää syyttämästä toista. Eli esimerkiksi "minusta tuntuu että me emme liiku rytmissä" saa paremman vastaanoton kuin "sinä et vie rytmissä".

Juuri palautetta antessaan kannattaa olla todella herkkänä sille, että kuuntelee miten toinen palautteeseen reagoi. Saattaa olla niin, että toinen on kokenut tilanteen aivan eri tavalla kuin itse. Ja voi olla, että koska palaute tulee sen saajalle usein yllättäen, saat vastapallona heti palautetta omasta tanssistasi joka voi olla ilmaistu sellaisessa muodossa että on vähän vaikea olla loukkaantumatta siitä, ja olla itse samalla tavalla avoin sen sisältämälle palautteelle kuin toivoisi itse toisen olevan.

Esimerkiksi (tällä kuvitteellisella esimerkillä ei ole välttämättä mitään yhtymäkohtaa tilanteeseesi), viejä saattaisi kokea faktat samalla tavalla ("me emme liiku rytmissä"), mutta on ajatellut syyksi sen, ettet seuraajana kuuntele vientiä. Hänen mielestään esimerkiksi joko ennakoit tai reagoit vientiin selvällä viiveellä. Ja kun kuulet tämän viejän selityksen, koet itse puolestaan sen syyksi että vienti ei ollut selvää, vaan joudut tulkitsemaan hänen vientiään. Ja viejä saattaa todeta tähän, että ei pystynyt viemään kunnolla koska koki että kehosi oli sen verran jännittynyt. Ja itse ajattelet tästä, että kehosi oli jännittynyt, koska viejän käsi oli liian korkealla selässäsi ja sen takia sinulla oli epämukava olla. (Ketju ei pääty tähän, mutta sitten aletaan mennä tunne-elämän puolelle, jonka rehellinen analysointi on vielä hankalampaa kuin kehollisten tuntemusten.)

Omien kokemusteni mukaan melkein kaikki tanssiin liittyvät ongelmat ovat tällaisia monimutkaisia ketjuja toisistaan riippuvista syistä ja seurauksista. Kokemukseni on, että niiden molemminpuolinen purkaminen onnistuu vain luottamukseen perustuvassa treenisuhteessa pitkäaikaiseen tanssipariin.

Se mitä voit itseksesi tehdä on yrittää paikallistaa onko omassa tanssissasi sellaisia kohtia joita muuttamalla tuo syiden ja seurausten ketju katkeasi omalla kohdallasi. Tietoisuutta näistä voi parantaa opiskelemalla erilaisilla kehotietoisuutta lisääviä lajeja (Alexander-tekniikka yms.). Itseään on nimittäin mahdollista muuttaa, toista ei ole, eikä itsenkään muuttaminen ole kovin helppoa. Mutta siinä on suuret palkinnot: tanssi paranee kaikkien tanssiparien kanssa.

Jos puolestaan haluat kehittää tapaasi antaa palautetta, tällä 3 h videolla tulee erinomaisia eväitä siihen:

http://www.youtube.com/watch?v=YwXH4hNfgPg

TanssipalvelinYleisönosastoKeskustelu