TanssipalvelinYleisönosastoKeskustelu
Keho, aivot, sydän - Tieto lisää tuskaa? (Törmäilijä 2011-12-01 10:30)

Keho, aivot, sydän - Opettajan rooli

Avanaq
2011-12-02 14:36

"...että miksi opettaa tuollaista oman kehon vastaista liikettä oppilailleen."

Yleisin syy on se, että oppilas haluaa sitä oppia. Päivin oppilaat ovat todennäköisesti tulleet oppimaan tiettyjä tansseja, ja siitä he maksavat. Ja jos menet salsatunnille, haluat todennäköisesti oppia tanssimaan salsaa. Salsaan, ja luonnollisesti myös muihin tansseihin, kuuluu tietty liikekieli, joka on opittava, jos haluaa sanoa tanssivansa salsaa tai kyseistä tanssia.

Salsan liikekieli on ainakin meille suomalaisille vierasta, ja sen oppiminen edellyttää omalle keholle täysin vieraiden liikkeiden oppimista. Alussa, ja vielä paljon sen jälkeenkin, liikkuminen tuntuu ja usein myös näyttää keinotekoiselta. Tiukalla treenillä se voi jossain vaiheessa muuttua helpon ja luonnollisen, jopa "aidon" salsan näköiseksi - sellaiseksi, joka varmaan sinunkin silmiisi vaikuttaisia yhtä luonnolliselta kuin kävely.

Salsatunnille voi toki mennä vain nauttimaan musiikista ja liikkumisesta ja tanssimaan tunteella. Minusta se aivan yhtä hyvä vaihtoehto kuin olla ko. tunnilla oppimassa "oikeaa" salsaa. Mutta jos motiivi on tuo ensimmäinen, tunteella tanssiminen ilman ko. musiikkiin ja tanssiin kuuluvaa liikekieltä, ei minusta voi sanoa, että ko. henkilö tanssii salsaa, vaikka Los Van Van kaiuttimista soikin. Hän tanssii, hänellä voi olla hauskaa, tanssi voi joissain tapauksissa jopa näyttää mielenkiintoiselta, mutta ei se salsaa ole.

Toinen asia sitten on, ovatko tunteen mukaan tanssiminen ja itselle vieraan liikekielen käyttö tai tavoittelu toisensa poissulkevia asioita. Jos minä koen tanssivani tunteella, ja vaikka se ulospäin näyttäisi kuinka tahansa keinotekoiselta liikkumiselta, enkö silloin tanssi tunteella? Kuka muu voi määrittää tunteella tanssimisen kuin tanssija itse? Olemmeko sinä tai minä oikeutettuja tai kykeneviä sanomaan jollekin kolmannelle henkilölle, että meidän mielestämme hän ei tanssi tunteella? Mistä me edes voisimme tällaisia asioita päätellä?

Ja vastauksena kysymyykseesi: kävelen mielummin helposti kuin hankalasti. Samoin kävelevät ne (pääosin) ulkomaalaiset, joita olen opettanut hiihtämään. Hiihtäminen (erityisesti perinteinen vuorohiihdon tekniikka) on ulkoa päin katsottuna erittäin lähellä normaalia kävelyä. Silti nämä normaalisti hyvin helposti kävelevät henkilöt hiihtävät hyvin hankalasti, vaikka saavat mennä ihan oman kehon liikkeen mukaisesti. Voi tietysti sanoa, että opettaja ei osaa asiaansa, mutta kun kaikilla opettajilla on se sama ongelma, ja jopa niillä oppilailla, joilla ei ole opettajaa ensinkään. Olisikohan syynä se, että pelkkä oman kehon liikkeen mukainen normaali ja luonnollinen rytmillinen liikkuminen ei riitäkään, kun se siirretään vähänkin normaalista poikkeavaan kontekstiin - kuten kävely tanssiin.

Kirjoittajan avainsanat: tunne

TanssipalvelinYleisönosastoKeskustelu