TanssipalvelinYleisönosastoKeskustelu
Yksi ilta riitti... (Suke 2011-03-24 15:22)

"Buggiin kuuluva syke"...

Lutukolli
2011-03-30 15:39

Palataankohan tässäkin osittain kunkin henkilökohtaisiin mieltymyksiin ja voisiko siinä yhtenä tekijänä olla taas tuo svengi-termi. Muistaakseni Pekka Jalkanen Suomen musiikin historian Populaarimusiikki-osan kirjassa sanoo swingin 1920-luvulla tarkoittaneen sekä painon siirtymistä pääiskulta sivuiskulle, että melodia- ja sävellysrytmin hiuksenhienoa irtautumista toisistaan (off-beat). Muusikkojen.net:ssä on nimimerkki jazzmiehen kirjoittama Rytmikäsite-niminen artikkeli (http://muusikoiden.net/keskustelu/posts.php?c=52&t=127600). Siinä sanotaan että "afroamerikkalaisen musiikin, rytmin laadullisesta ulottuvuudesta käytetään nimityksiä svengi (swing) ja groove. Swing-termi (suom. keinu) voidaan yhdistää sekä 1930 - 1940-lukujen jazzvaikutteiseen tanssimusiikkityyliin että rytmin luonteeseen. Swing-artikulaatiossa kahdeksasosat saavat lähtökohtaisesti kolmimuunteisen käsittelyn. Kolmimuunteinen rytmi ilmentää hyvin swing-rytmin heilurimaista ja keinuvaa luonnetta, missä tempo kiihtyy ja hidastuu jokaisen iskualan sisällä. Yksin puhtaasti triolipohjainen fraseeraus ei saa musiikkia svengaamaan, vaan soittajien on soitettava rytmisesti hieman toisista erillään. J.A. Prögler (1995: 4849) on tehnyt tietokoneavusteista tutkimusta jazzrytmisektioiden hienorytmiikasta ja havainnut soittajien soittavan ulkona metronomisesta pulssista ja irrallaan muista soittajista, ja siitä huolimatta musiikki on kuulohavaintojen mukaan svengannut."

Olisiko sitten tuon "svengi"-termin mukaanottaen lyhyt määritelmä bugg-biisille: "Nelijakoinen musiikki, jossa kaikki perusrytmin iskut (neljäsosat) ovat painollisia, mutta musiikissa on kuultavissa kolmimuunteisuus, joka antaa sille heilurimaisen ja keinuvan luonteen (= "west cost swing"-tyylinen musiikki?)"

Ja jos joku ihmettelee groove-termiä, niin jazzmies kirjoituksessaan määrittelee sen seuraavasti: "Groove-termiä käytetään svengin kanssa samankaltaisissa yhteyksissä, mutta käsitteeseen liittyy laaja kirjo muita merkityksiä. Groove on kiteytettynä rytminen tasapaino eri soittajien välillä. Groove-käsite tarkoittaa rytmikudosta, jossa on sekä tekstuaalisia että ei-tekstuaalisia piirteitä. Grooven tekstuaalinen ulottuvuus tarkoittaa rytmikudoksen käsittävän toisten osarytmien kanssa tasapainossa olevia rytmikuvioita minkälaisia kuvioita soitetaan päällekkäin? Ei-tekstuaaliset piirteet ovat tapa esittää osarytmit niin, että ne ovat suotuisassa ja hienovaraisessa rytmisuhteessa toistensa kanssa miten rytmikuviot asetellaan hienorytmisesti? Groovaa-verbin käyttö on yleistynyt myös arvottamaan säestyksen laatua, kun rytmisektion yhteensoitto on onnistunutta ja hienorytmisesti latautunutta. Berlinerin (1994: 349) mukaan soittajat osuvat grooveen (striking a groove) kun he tuntevat pulssin samalla tavalla vertauskuvallisesti sydämet sykkivät samaan tahtiin. Groove vaatii soittajilta vakaata, intensiivistä ja svengaavaa rytmin tuntemista (ems.). Termillä viitataan usein myös tietynlaiseen musiikkiestetiikkaan tai -tyyliin, niin sanottuun groove-musiikkiin. Groove-musiikin ymmärretään olevan komppiorientoitunutta, harmoniselta tempoltaan rauhallista improvisoitua musiikkia. Nykyisin myös pelkkää yksinsoitettua yksinkertaista rumpukomppiakin kutsutaan grooveksi, vaikka sana komppi olisi selvempi siinä merkityksessä."

TanssipalvelinYleisönosastoKeskustelu