TanssipalvelinYleisönosastoKeskustelu
Wanhan tanssikellari (K.P 2010-11-15 11:59)

Ravintolassa soitetun musiikin tekijänoikeuskorvauksista

Lutukolli
2010-11-17 11:53

DMalone: Maksuissa ei näytä olevan mitään mainintaa asiasta, mutta Gramex-maksujen osalta on kyllä olemassa ns. 50 vuoden sääntö. Tuon säännön mukaan Gramex-maksuja ei tarvitse suorittaa yli 50 vuotta sitten julkaistusta musiikista.

Tämä voi jo mennä saivartelun puolelle. Mutta monet noista 50 vuotta vanhoista äänitteistä on alunperin julkaistu sellaisella tallenteella, joiden esityslaitetta ei ravintolassa ole. Myös alkuperäisäänitteen muuttamiseen toiseen formaattiin sen julkista esitystä varten tarvitaan lupa sekä Gramexista että Teostosta. Ilmeisesti Gramexin luvan tuohon saa pääsääntöisesti kaikille alkuperäistallenteille ja niitä saa julkisesti esittää kun on maksanut korvauksen Gramexille. Sitä en tiedä miten paljon noita vastaavia lupia Teostolta haetaan. Mutta periaatteessa kai tekijänoikeuksien haltija voi kieltää formaatin muuttamisen ennenkuin 70 vuotta on kulunut tekijän kuolinvuodesta (tai teoksen julkistamisvuodesta) ja silloin noita yli 50 vuotta vanhoja tallenteita saisi laillisesti julkisesti soittaa vain alkuperäisäänitteiltä.

Tekijänoikeuslaissa (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404) on tuota alkuperäisäänitteen muuttamista formaatista toiseen käsitelty lain 46 §:ssä ja siinä kuten myös edellisessä (45 §:ssä), jossa on esittävän taiteilijan oikeudet, on tuo mainitsemasi "50 vuoden sääntö", eli "kunnes 50 vuotta on kulunut siitä vuodesta, jona tallenne ensimmäisen kerran julkaistiin". Mutta lisäksi 45 §:n loppun on kirjoitettu: "Menettelyyn, johon 1 - 4 momentin mukaan vaaditaan esittävän taiteilijan suostumus, sovelletaan vastaavasti, mitä 2 §:n 2 - 4 momentissa, 3, 6 - 9, 11 ja 11 a §:ssä, 12 §:n 1 - 3 momentissa, 13 a §:n 2 momentissa, 14 §:n 1, 3 ja 4 momentissa, 15, 16 ja 16a - 16 e §:ssä, 17 §:n 2, 3 ja 5 momentissa, 19 §:n 1, 2 ja 5 momentissa, 21, 22 ja 25 b - 25 d §:ssä, 25 f §:n 2 ja 3 momentissa, 25 h, 25 i, 26, 26 a - 26 f ja 26 h §:ssä, 27 §:n 1 ja 2 momentissa sekä 28, 29, 29 a, 41 ja 42 §:ssä säädetään." Sitä en osaa sanoa miten noita kaikkia eri lainkohtia tulkiten se ajankohta määräytyy, jolloin kukin alkuperäisäänite on julkisesti vapaasti soitettavissa silloin kun se on muutettu eri formaattiin.

TanssipalvelinYleisönosastoKeskustelu