TanssipalvelinYleisönosastoKeskustelu
Kasvatustieteen gradu: "Tanssi on tapa elää" (Hambi 2009-03-18 23:23)

Rytmi, rytmin tulkinta ja ajoitus

Tomy
2009-03-22 23:34

Ajattelin minäkin hieman hämmentää tätä soppaa. Pidän Walter Lairdin tavasta käsitellä aihetta (tarinoita omalle sisäiselle insinöörilleni). Hän on kirjassaan jakanut asian seuraavasti: rytmi, rytmin tulkinta ja ajoitus. Ohessa vapaasti käännettyä ja tulkittua tarinaa.

Rytmi. Rytmi on muusikoiden tuottamaa säännöllistä äänikuvioiden toistumista. Sen voi ajatella muodostuvan perusosasista, kuten: voimakas/heikko, äänekäs/pehmeä, pitkä/lyhyt ja elementeistä kuten korostukset (aksentit) ja soittonopeus (tempo). Rytmi itsessään voidaan ajatella olevan täysin matemaattista, rytmissä itsessään ei ole mitään taiteellista. Soittotapa tai tanssitapa, miten muusikko tai tanssija rytmin tulkitsee, tekee siitä taidetta.

Rytmin tulkinta. Rytminen tulkinta on mittatikku, jolla mitataan tanssijan kykyä tuottaa liikettä suhteessa musiikin iskuihin ja korostuksiin. Kehon jokaisen osan kontrolloitu käyttö suhteessa kuultuihin ääniin on rytmisen tulkinnan ydin. Rytmisen tulkinnan kautta tanssijan varsinainen sisin tulee yhtenäiseksi osaksi koko tätä tapahtumaa.

Ajoitus. Ajoitus on perusteiltaan kontrolloimista milloin asiat tapahtuvat. Hyvä ajoitus saavutetaan, kun liike aloitetaan täsmälleen oikealla hetkellä ja on kontrolloitu koko liikkeelle varatun ajan. Taitavan ajoituksen käytön vaikutus voi olla hyvin dramaattinen. Huono ajoitus on tulosta siitä, että annetaan liikkeiden tapahtua väärään aikaan.

Tanssijat, jotka toivovat saavuttavansa korkean tason rytmisessä tulkinnassa täytyy tietää tarkalleen kuinka paljon musiikkia voidaan varata kullekin suoritetulle liikkelle tanssin aikana. Tämän saavuttamiseksi tanssiammattikunta on kehittänyt erityisen kielen käytettäväksi musiikin iskujen ja iskujen osien laskemiseksi kunkin jalan ja kehon liikkeen ajoittamiseksi kussakin tanssissa.

Koska monille tanssijoille ei ole opetettu kuinka paljon aikaa on käytettävissä ja kuinka tämän ajan voi käyttää kussakin liikkeessä eri tansseissa, lopputulos on tylsä ja siitä puuttuu musikaalisuus. Tämän heikkouden voittamiseksi heitä sitten rohkaistaan esittämään lisäaktiviteetteja rutiineissaan - ja tulos on aina kiireinen, epärytminen ja vauhko, joka ei ole missään suhteessa musiikkiin ja viehättää hyvin heikosti sekä suorittajaa itseään, arvioijaa että yleisöä.

Lähde: Walter Laird, The Laird Technique of Latin Dancing, The Commemorative Edition, Sixth Revised Edition, 2006.

Kirjoittajan avainsanat: rytmi, rytmin tulkinta, ajoitus

TanssipalvelinYleisönosastoKeskustelu