TanssipalvelinYleisönosastoKeskustelu
Tanssikurssit helpommiksi (Hambi 2008-07-18 16:16)

Tanssikurssit helpommiksi

Hambi
2008-07-18 16:16

Kirjoitin tuolla toisaalla , että miehet kokevat tanssikurssit vaikeiksi. Siitä syntyi innoitus kirjoittaa tanssikursseista miesnäkökulmasta jotta tilannetta mahdollisesti voitaisi helpottaa. Tämä on pitkä teksti.

Yksi suurimmista ongelmista on, että miesnäkökulmasta naisten kanssa opetteluun on vaikea suhtautua positiivisesti ja rennosti. Mieluiten sitä esittelisi naisille vain osaamistaan ja ainakin välttäisi tuomasta esiin että ei osaa. Tanssiessa vastapuoli kyllä huomaa, osaako toinen tanssia vai ei. Sinänsä ongelma on yksin miesten, joskin naiset voivat kannustavan ilmapiirin luomisella ja pitkämielisyydellä tilannetta hieman helpottaa. Tähän onkin kiinnitetty tanssikursseilla usein riittävästi huomiota. Miehiltä sen sijaa jää useimmin hyödyntämättä se, että melkein yhtä hyvää osaamisen taidon kanssa vaikuttaa olevan halu oppia ja kehittyä, siis osata tulevaisuudessa. Tanssimisen opetteluun saa naisilta runsaasti kannustusta ja myönteistä vastaanottoa sekä tanssipaikoilla että kursseilla ja kurssien ulkopuolella. Parasta on, jos voi antaa keskustelussa jonkin aikataulun, mihin mennessä joitakin taitoja on tarkoitus olla saavutettuna. Sehän on sitä määrätietoisuutta opetella joku taito johonkin aikaan mennessä. Tanssikursseilla useinkin on tietty päättymispäivä tai kauden vaihtumista seuraava harjoittelutauko, josta saisi tavoiteaikataulun oppimiselle jos kurssin oppimistavoitteet käydään kurssin aluksi läpi. Kurssin päättymiseen/kausitaukoon mennessä olisi suurimman osan kurssilaisista sitten lupa odottaa itseltään oppimistavoitteen saavuttamista edellyttäen, että on harjoitellut jonkin verran myös kurssin ulkopuolella.

Askelien, kuvioiden ja suuntien muistaminen tuottaa aluksi suurimmalle osalle miehistä vaikeuksia. Miehisissä lajeissa koreografiat ovat yleensä lyhyitä ja suoraviivaisia. Itselleni pisimmät koreografiat tulivat vastaan lapsena karatea harjoitellessa, jossa tehtiin kata-kuviosarjoja. Kata on taistelu kuviteltuja vastustajia vastaan siten, että liikkeet on pelkistetty perustekniikaksi. Jokaista liikettä ja siihen liittyvää vartalonkäyttöä harjoiteltiin ensin pitkän aikaa erikseen ennen kuin liikkeet yhdistettiin yhdeksi eteneväksi suoritukseksi. Yhden harjoituskauden aikana opeteltiin yksi kata pituudeltaan noin kymmenen liikettä. Kokemukseni naisille suunnatuista tanssi- ja muista liikunnallisista kursseista ovat kovin vähäiset, mutta niillä harvoilla kerroilla, jolloin olen mukana ollut, on silmiinpistävää ollut kuviosarjojen pituus. Yhden tunnin aikana harjoitellun liikesarjan pituus on ollut helposti yli kymmenen liikettä ja lisäksi variaatioita ja samojen liikkeiden peilikuvia päälle. Suurin osa kurssilaisista näytti aluksi muistavan koreografian esitehtynä aika hyvin, mutta vaikeuksia alkoi tulla kun piti itse muistaa kaikki ja varsinkin lopputunnista kun väsymistä alkoi tapahtua. Paritanssikursseilla naiset useinkin toivovat paljon kuvioita. Ehkä naisille riittää tasoksi se, että he kykenevät asettelemaan itsensä toivottuun loppuasentoon ilman suuria vaikeuksia tasapainossa ja ajoituksessa. Toinen seikka saattaa olla pyrkimys käydä läpi mahdollisimman paljon kuvioita, jotta osattaisi ottaa vastaan konkaritanssijan tai toisen ohjaajan johdolla oppinsa saaneen miehen tekemät pyöritykset. Kumpikaan näistä selityksistä ei valitettavasti johda keskinkertaista paremman tanssitaidon saavuttamiseen eikä edistä vietävyyden saavuttamista.

Sekä miesten että naisten kannalta olisi minusta tarpeellisinta keskittyä kuvioiden määrän sijaan niiden oikean suoritustavan harjoitteluun, vartalonkäyttöön ja viseen. Erittäin usein naiset kuitenkin saavat hyvin vähän tukea seuraamisen tekniikasta enää alkeiskurssin jälkeen. Kun kurssilla ei opetusta seuraamiseen saa, tulee tietysti mieleen, että voitaisi jo siirtyä seuraavaan kuvioon. Kuvion teko jää tällöin usein koreografian tasolle ja jää oppimatta viennin vastaanottaminen, mikä johtaa lopputulokseen. Tällöin on vaikea tanssia uuden tai improvisoivan viejän kanssa. Erittäin hyvin näyttävät menestyvän tanssitaipaleellaan ne naiset, jotka liikkuvat myös kurssilla viennin mukaan. Heitä voi liikuttaa lavalla vastaavalla viemisen tekniikalla mihin tahansa variaatioon tai uuteen kuvioon. Tämä olisi parasta miestenkin kannalta, koska silloin on pakko oppia viemään oikein eli tuloksena olisi nopeammin parempaa vientiä tanssipaikoilla. Jos näyttää siltä, että osa kurssilaisista oppii huomattavasti nopeammin, voivat edistyneemmät kurssilaiset opetella tekemään saman liikeyhdistelmän vähemmällä määrällä kontaktipisteitä tai kevyemmällä voimankäytöllä tai lisätä tanssiinsa muuta ilmaisua. Uusia kuvioita opeteltaessa saattaa liikeratojen hahmottamisen takia olla välttämätöntä, että nainen jopa liikuttaa itseään, jos mies ei heti tajua, miten liikeradat menevät. Tämän ja viemisen syvemmän tason saavuttamisen vuoksi olisi hyvä jos kurssilla olisi myös kuviot jo osaavia seuraajia, jotka voisivat tukea omalla osaamisellaan harjoittelussa. Tanssipaikoilla miesten olisi hyvä ainakin silloin tällöin hakea myös enemmän osaavia. Vaikka naiset eivät tanssipaikoilla kurssitustehtävässä olekaan, saattaa ainakin kehityskelpoisimmista viejistä melko nopeastikin kehittyä kelvollisia viejiä myös konkaritanssijalle. Laadukkaan visen saavuttaminen myös auttaisi saamaan tanssimisesta irti enemmän elämyksiä. (... ja tulisi huomattua, mitä on tanssimisesta nauttiminen eikä pelkästään vastakkaisen sukupuolen edustajan lähelläolosta ja seurasta nauttiminen)

Kuvioiden yhdistäminen pieneksi eteneväksi koreografiaksi helpottaa olennaisesti niiden muistamista kurssin jälkeen. Tähän tanssinohjaajat ja opettajat voivat vaikuttaa, ettei opeteltaisi montaa irrallista kuviota, joiden muistaminen on hyvin vaikeaa kurssin jälkeen koska monilla ei ole mahdollisuutta harjoitella kurssikavereiden kanssa lyhyen ajan sisällä kurssin päättymisestä. Myös naisten kannalta olisi hyvä että opittuja taitoja pääsisi jotenkin kertaamaan. Muistamista voisi hiukan helpottaa myös jakamalla paperisen kuvioluettelon kurssin aikana.

Eräs ratkaisumalli naisten vietävyyden ja kuvioiden muistamisen ongelmaan ovat vapaasti vietävät tanssit. Mahdollisuuksien mukaan olisi hyvä siirtyä seuratanssissa kokonaan pois mieltä kahlitsevista ja hankalasti muistettavista perusaskelista ja siirtyä tanssimaan vapaasti vietäviä tansseja. Vapaassa viennissä kun ei viejän tarvitse muistaa ainuttakaan askelta, vaan koko tanssi rakentuu viemisen ja seuraamisen tekniikoiden käyttämisen ja improvisaation kautta.

Esimerkiksi kurssiin mennessä saavutetun liikkuvuuden rajoituksista, rytmitajusta ja motoriikasta riippuen voi oppiminen tietysti olla joillakin yksilöillä huomattavasti hitaampaa kuin kurssilaisilla keskimäärin. Kotiharjoittelua voisi koettaa tukea kurssilla vinkkaamalla, mitä harjoituksia kannattaa kotona tehdä, jotta ainakin motivoituneimmat kurssilaiset etenisivät tanssitaipaleellaan nopeasti.

Kirjoittajan avainsanat: tanssinopetus

TanssipalvelinYleisönosastoKeskustelu