TanssipalvelinYleisönosastoKeskustelu
Tanssin kaipuu (Summer 2007-10-30 18:29)

Flow-tilasta seuratanssista

Leon
2007-11-09 13:16

Munusta useimmiten tavanomainen lavatanssi ei anna tilaisuutta flow-kokemukseen. Poikkeuksiakin toki on ja riippuu miten itselleen flow-kokemuksen määrittelee. JOs lähdetään Päivin antaman linkin: "http://www.uta.fi/laitokset/psyk/opiskelu/opetus/opetusmateriaalia/perpsy_1999/2.htm" (Markku Ojanen: Persoonallisuuden psykologia 1999 Mihaly Csikszentmihalyin flow-teoria. Teoksista The evolving self, Flow - the psychology of happiness ja Finding flow.) määrittelystä:

Flow-kokemus (ajan riento tai virta) syntyy seuraavien ehtojen vallitessa: 1. Tehtävä tai asia on haastava, riittävän vaativa ja mielenkintoinen. 2. Toiminta ja tietoisuus sulautuvat yhteen. 3. Toiminnalla on selvät tavoitteet ja siitä tulee palautetta. 4. Tehtävä vaatii keskittymistä. 5. Toiminta antaa kontrollin tunnetta. 6. Minätietoisuus katoaa. 7. Ajan merkityksen katoaminen tai muuttuminen.

Näistä kohdat 2,4,6 ja 7 voivat helposti täyttyä lavatanssissa ja antavat jo sinällään onnellisuutta tuottavan kokemuksen, joka saa etsimään uudelleen tilannetta, joka ne on tuottanut. Se miten tanssi voisi antaa kontrollin tunnetta ei minusta täyty. Myöskään toiminnalla ei ole välttämättä sinällään muuta tavoitetta kuin onnellisuuden hetken tavoittaminen. Minusta tärkein, listallakin ensimmäiseksi asetettu edellytys on tehtävän haastavuus. Toki sitäkin tanssi voi olla, mutta minusta tuo kohta täyttyy parhaiten harjoitellessa, opetellessa tai keksittäessä jotain itselle uutta, joka voi toki olla tanssiakin.

Lisäksi ainakin minä liitän flow-kokemukseen ajallisesti pidemmän keston kuin kaksi kappaletta. Aika voi tietysti tanssiessa kadota ja kappaleiden vaihtumista ei silloin edes huomaa tanssin jatkuessa. Flow- kokemus voisi ehkä tulla, kun kurseilla opeteltua asiaa harjoitellaan tanssi-illan kuluessa ja hiljalleen alkaa sisäistää oppeja ja tuoda niitä mukaan tanssiinsa.

TanssipalvelinYleisönosastoKeskustelu