TanssipalvelinYleisönosastoKeskustelu
Uusi DVD, bugg-katsottu (JoonasK 2007-02-28 17:28)

STUL:n bugg-säännöt

Nanna
2007-03-12 17:39

Tässä bugg-ketjussa lupaamani ote STUL:n säännöistä.

IV.11 BUGG ERITYISSÄÄNNÖT 1.8.2004

IV.11.1 Perusajatus 1.8.2004

Bugg on ilman ennalta sovittua koreografiaa tanssittava vapaasti vietävä paritanssi ja kilpailumuoto siitä bugg-tanssista, jota tanssitaan tanssilavoilla. Sitä tanssitaan 4/4-tahtiseen, esimerkiksi tanssiorkestereiden soittamaan, musiikkiin.

IV.11.2 Perusaskel 1.8.2004

Naisen askellus:

a) Naisen tulee astua yksi askel tahdin jokaisella iskulla.

b) Nainen saa kulkea eteen- tai taaksepäin tai kääntyä jokaisella askeleella. Käännös ei voi olla sellainen, että yhdellä askeleella käännytään kokonainen kierros.

c) Naisen vasemman jalan tulee olla lattiassa musiikin 2 tai 4 iskulla. Naisen oikean jalan tulee olla lattiassa musiikin 1 tai 3 iskulla tai sitä voidaan halutessa viivyttää jonkin verran (synkopoida). Poikkeuksena "tuplapyörähdykset".

d) Naisen taka-askeleen suunnanvaihdon tulee pääasiassa tapahtua musiikin ykkösellä tai kolmosella ja suunnanvaihdon tulee olla selkeä.

e) Naisen jokaisen rotaatiosuunnan muutoksen tulee aiheutua miehen viennistä eli jarrutuksesta. Tämä jarrutus tapahtuu pääasiassa musiikin ykkösellä tai kolmosella (rotaationmuutokset tapahtuvat sekä etu- että takaperin).

Miehen askeleet ovat vapaat, mutta niiden on oltava sopusoinnussa musiikin, kuvion ja naisen askelten kanssa. Miehen jalkatyö saa mieluiten olla vaihtelevaa.

Perusaskeleen erilaiset tekniset variaatiot ovat samanarvoisia, esim. kierto tai varvas / kokojalka -askellus (perusaskeleen suoritustavassa ainoastaan tanssittavuus vaikuttaa arvosteluun).

IV.11.3 Perusaskeleen variointi 1.8.2004

Naiselle ei ole olemassa perusaskeleen variaatioita. Ns. tuplapyörähdykset, joissa rotaationopeus tilapäisesti kiihtyy ja nainen askeltaa nopeammin kuin askel per isku, esim. 4 askelta 2 iskulle (= 2 kierrosta yhden asemasta) ja 6 askelta 4 iskulle (= 3 kierrosta kahden asemasta), ovat myös sallittuja. Miehen askeleet ovat vapaat.

IV.11.4 Tanssin luonne 1.8.2004

Buggissa ei ole ennalta määrättyä koreografiaa ja vienti on vapaa. Parituntuma on tärkeä. Miehen tulee viedä naista. Tanssin tulee olla harmoniassa musiikin kanssa ja kuvastaa sen intensiteettiä ja tunnelmia. Tanssikuvioiden tulee seurata toisiaan luontevasti ja harmonisesti aiheettomien pysäyksien tai katkosten häiritsemättä. Tanssin pitää soljua luontevasti, mikä edellyttää parin kummankin osapuolen aktiivista osallistumista. Kaikki "murteet" ja tanssi-tyylit ovat samanarvoisia.

IV.11.5 Kuviorajoitukset ja kuvioiden variointi 1.8.2004

Kaikki kuviot ja niiden variaatiot ovat vapaasti käytettävissä, mutta buggin luonne (ks. edellinen kappale) ei saa kadota tanssissa.

IV.11.6 Akrobatiarajoitukset 1.8.2004

Akrobatiakuviot eivät ole sallittuja.

IV.11.7 Pukumääräykset 1.8.2004

Kilpailupuvun valinta on vapaa. Mitään, mitä parilla on yllään tai minkä pari tuo mukanaan lattialle, ei saa tietoisesti riisua, heittää menemään tai jättää lattialle.

IV.11.8 Musiikki 1.8.2004

Tanssitaan ensisijaisesti svengaavaan popmusiikkiin, jossa on 4/4 -tahtilaji.

Lisäksi tässä kohdassa on taulukko, missä määritellään kilpailumusiikin nopeus. Viimeinen osio on pisteytys, jossa toteutetaan joko vak-lat-tanssien menettelyä tai WRRC:n pistetystysmallia. (WRRC=World Rock'n'Roll Confederation.) Ylläolevaa tekstiä on korjattu sen verran, että poistin sieltä tähän palstalle ylimääräiset tavuviivat.

En yksinkertaisesti ymmärrä, miksi näiden sääntöjen mukaista ja siihen tähtäävää buggia ei voisi opettaa kaikkialla, koska kuten kohdassa "Tanssin luonne" kirjoitetaan: Kaikki "murteet" ja tanssi-tyylit ovat samanarvoisia. ja kohdassa "Perusajatus" kirjoitetaan: Bugg on ilman ennalta sovittua koreografiaa tanssittava vapaasti vietävä paritanssi ja kilpailumuoto siitä bugg-tanssista, jota tanssitaan tanssilavoilla. Eivät nämä kovin tarkasti määritellyt kuitenkaan ole...

Myöskään lindy hopin tai boogie woogien säännöissä en näe mitään, miksi niiden mukaisesti lajeja ei voisi yleisesti opettaa.

Kirjoittajan avainsanat: bugg, stul, säännöt

TanssipalvelinYleisönosastoKeskustelu