TanssipalvelinYleisönosastoKeskustelu
Lista: Helsingin keskeisimmälle paikalle - millainen paviljonki? (5 vastausta) (4711 2006-12-03 22:28)

Helsingin keskeisimmälle paikalle - millainen paviljonki?

Lutukolli
2006-12-05 11:45

Ja tänään (Kokousaika Tiistai 5.12.2006 klo 16.00) kiinteistölautakunna esityslistalla asiana nro 4

Jossa esitetään mm.;

"Pekka Niskalle perustettavan Tanssimakasiini Oy:n lukuun esitetään varattavaksi Töölönlahden Makasiinipuistosta säilynyt makasiininosa siihen liittyvine maa-alueineen (1 270 m2) ympärivuotisen tanssikäytön ja musiikin esitystilan suunnittelua varten. Hanke monipuolistaisi Töölönlahden alueella yleisölle suunnattua musiikkikulttuuritarjontaa ja aktivoisi Makasiinipuiston käyttöä."

"Varaus olisi voimassa vuoden 2007 loppuun saakka. Kun suunnitelmat ovat edenneet riittävän pitkälle ja alue rakennuksineen on siirtynyt kaupungille, rakennus luovutettaisiin yhtiölle ja alueesta tehtäisiin aluksi kolmen vuoden pituinen maanvuokrasopimus hankkeen toteuttamista varten. Vuokrasopimukseen sisältyisi ehto siitä, että vuokralaisella olisi oikeus saada vuokrasopimus pidennetyksi olemaan voimassa 30 vuotta sen jälkeen, kun rakennus on peruskorjattu kaupungin hyväksymien suunnitelmien mukaisesti."

"Kaupunginhallitus tekee lopullisen päätöksen varauksesta."

"Tanssimakasiini sijoittuisi voimassa olevan asemakaavan nro 10920 mukaan Musiikkitalon ja radanvarren toimistokorttelin välissä sijaitsevaan Makasiinipuistoon, johon asemakaavassa on osoitettu rakennusalat sekä säilytettävälle makasiinirakennuksen osalle että siirrettäville makasiinirakennuksille. Tilat saavat olla kerrosalaltaan enintään 1 500 k-m2."

"Asemakaavamääräysten mukaan makasiinia saadaan käyttää kulttuuri-, näyttely-, kahvila- ja ravintolatoiminnan sekä kansalaistoiminnan tiloina."

"Asemakaavan muutoksessa säilytettäväksi merkitty makasiini paloi osittain keväällä 2006. Rakennuksesta jäi jäljelle noin 25 metrin osa rakennuksen itäpäästä. Lisäksi rakennuksen eteläpuolista seinää jäi pystyyn noin 20 metrin osuus."

"HKR:n ennen tulipaloa tekemän hankesuunnitelman mukaan rakennuksen kunto oli heikko ja seiniä lukuun ottamatta kaikki rakennusosat joudutaan uusimaan tai korjaamaan. Hankesuunnitelman mukainen kustannusarvio oli yli 2,5 milj. euroa."

"Hakija on teettänyt Arkkitehtitoimisto JKMM Oy:llä idealuonnoksen makasiinin muuttamisesta Tanssimakasiiniksi. Idealuonnoksen mukaan säilynyt makasiinin osa korjattaisiin taikka osin udelleen rakennettaisiin ja samalla laajennettaisiin luoteispuolelle lasiterassilla siten, että rakennuksen hyötyala olisi noin 700 m2."

" Kaupunkisuunnitteluvirasto on 13.11.2006 antanut hakemuksesta seuraavan lausunnon, jossa todetaan mm. seuraavaa:"

"Asemakaavan mukaan Makasiinipuistosta on tarkoitus muodostaa puistomainen sisä- ja ulkotilojen kokonaisuus, jota voidaan käyttää aiempaan tapaan kansalais- ja näyttelytoimintaan sekä muuhun vaihtuvaan toimintaan. Tavoitteena on tarjota edellytykset puistokahviloille ja näiden ulkotarjoilutiloille.

Makasiini on rakennusala puistossa. Sille ei voi muodostaa tonttia eikä sen aluetta voi aidata.

Autopaikkoja ei saa rakentaa puistoalueelle eikä rakennuksen vierustoille, ei edes poikkeuksellisesti tanssitapahtumien ajaksi. Asiakkaiden ja henkilökunnan vaatimat autopaikat tulee sijoittaa alueen pysäköintilaitoksiin.

Hakemus tarjoaa edellytykset peruskorjata rakennus valmiiksi Musiikkitalon aikataulussa. Toiminta on periaatteessa asemakaavan mukaista. Kuitenkin toiminta ja suunnitelma sellaisenaan tarkoittaa rajatulle yleisölle varattua tilaa, joka on suljettuna suuren osan puiston käyttöajasta. Ideasuunnitelman mukaan rakennus sulkeutuu puiston kävelykatuakselille, johon avautuu vain huoltoliikenteen ovi. Tämä on vastoin asemakaavan tavoitetta. Makasiinin tulee olla ympärivuotisessa käytössä. Suunnitelmaa tulee muuttaa asemakaavan tavoitteen mukaiseksi."

TanssipalvelinYleisönosastoKeskustelu