TanssipalvelinYleisönosastoKeskustelu
Suomalaisen lavatanssikulttuurin ikä (HarriKa 2005-11-27 23:01)

Suomalaisen tanssin historiasta

Lutukolli
2005-11-29 14:19

Ilmeisesti seuraavat lähteet sinulla on tiedossa?

Kurkela, Vesa: Taistojen tiellä soiteltiin - ja soiton tahdissa tanssittiin. Varkautelaiset työväeniltamat ja niiden musiikki työväen osakulttuurin kaudella. Työväenmusiikki-instituutin julkaisuja 2. Jyväskylä 1983

Kurkela, Vesa: Tanhuten valistukseen. Musiikkivalistus ja perinnetyö Suomen Demokraattisessa Nuorisoliitossa. Työväenmusiikki-instituutin julkaisuja 5. Jyväskylä 1983

Kurkela, Vesa: Musiikkifolklorismi & järjestökulttuuri. Kansanmusiikin ideologinen ja taiteellinen hyödyntäminen suomalaisess musiikki ja nuorisojärjestöissä. Suomen etnomusikologisen seuran julkaisuja 3. Jyväskylä 1989

Pesola, Sakari: "Tanssikiellosta lavatansseihin", teoksessa Rillumarei ja valistus (toim. Matti Peltonen). Historiallinen arkisto 108, Suomen historiallinen seura, Helsinki 1996

Reima, Vilho: Nuoriso huvittelee. Kotikasvatusyhdistys ry, Helsinki 1948

1950-luvun "matalakulttuuria" käsittelevä Rillumarei ja valistus (Kulttuurikahakoita 1950-luvun Suomessa) kirja on ainakin 50-luvulla syntyneen mielestä mielenkiintoinen luettava kokonaan. Ja tutkijoiden kirjoittaman tarjoaa myös kunnollisen lähde- ja kirjallisuusviitteiden luettelon.

TanssipalvelinYleisönosastoKeskustelu