TanssipalvelinYleisönosastoKeskustelu
Äänen voimakuus jälleen kerran (Ami 2005-11-14 11:49)

Myös muusikot kärsivät melusta

Lutukolli
2005-11-14 13:49

Työterveyslaitoksella on selvitetty klassisen musiikin soittajia, joiden kuulonalenemat olivat pieniä melualtistukseen verrattuna. Mitattu kuulonalenema oli pienempi kuin ISO 1999-1990:n mukainen ennuste. Tutkimusten mukaan herkkyyteen saada kuulovamma vaikuttaaa korkea verenpaine, korkea kolestroli, särkylääkkeiden käyttö ja tupakointi. Em. oireita tutkituilla muusikoilla oli suhteellisen vähän.

Yli puolella tutkituista muusikoilla oli tinnitusta, mikä on neljä kertaa enemmän kuin melulla altistumattomalla väestöllä. Pysyvä tinnitys oli 17 %:lla soittajista ja ääniyliherkkyyttä noin joka neljännellä. Vain 25 % oirellisista käytti suojaimia.

Klassisen musiikin soittajien pienin viikottainen melualtistus oli kontrabasisteilla 82 dB(A) ja suurimmat alttosaksofonisteilla 94 dB(A) sekä lyömäsoittajilla 95 dB(A).

TanssipalvelinYleisönosastoKeskustelu