TanssipalvelinYleisönosastoKeskustelu
Naisten tunti!! Jipii!! ...vai? (Emäntä 2003-02-12 12:32)

Naisten tunti - Miten ennen meitä ?

Matti Jokinen
2003-02-14 0:28

Aila Niemisen gradussa "Tanssilava, järvi ja hanuri" (Jyväskylän yliopiston etnologian laitos 1993) kerrotaan, että naisten haku on aina kuulunut yleisten tanssien ohjelmaan, mutta ennen sotia ja sotien jälkeenkin naisten vuoro rajoittui yhteen tai pariin kolmeen kappalepariin. Naistentahdin ajankohdan valitsivat miehet taputtamalla, polkaisemalla jalkaa tai huutamalla. Naisilla oli lupa hakea niitä miehiä, jotka olivat heitä alkuillan aikana tanssittaneet. Vieraita naiset eivät hakeneet. Naistentahdin jälkeen seurasi kiitospeli, jonka aikana miehet hakivat samoja naisia, jotka olivat hakeneet heitä.

Niemisen mukaan naisten puolituntinen tai tunti oli käytössä joillain lavoilla jo sotien jälkeen, mutta tavan juurtuminen kesti kauan. Lounais-Suomessa se vakiintui kai joskus 1970-luvun lopulla. Silloin ei ollut nykyisiä valotauluja, vaan yleensä orkesteri julisti hakuvuoron vaihtumisen, usein tiedustellen ensin yleisön mielipidettä. Usein naisten rivistä tuli voimakas vastalause, miehet olivat naistenhaun kannalla. Etelä-Pohjanmaalla naistentunti on tanssinjärjestäjien antamien tietojen mukaan vakiintunut vasta 1990-luvulla.

Vielä vuonna 2001 yli kymmenen prosenttia maan kaikista tanssipaikoista ilmoitti, että naistenhakua ei ole. Osalla paikoista se ilmeisesti johtuu siitä, että yleisö on valtaosaltaan pariskuntia eikä tavanomaista hakukäytäntöä ole, mutta joukossa oli muutama sinkkujenkin suosima paikka. On mahdollista, että järjestäjien antamat tiedot eivät täysin vastaa vallitsevaa käytäntöä.

Kirjoittajan avainsanat: naistenhaku

TanssipalvelinYleisönosastoKeskustelu