TanssipalvelinYleisönosastoKeskustelu
Musikaalisuus, rytmitaju ja tanssitaito (Satunnainen tanssija 2005-10-04 19:38)

Fraasit ja musiikintulkinta

Tutti Frutti
2005-10-05 11:32

Näissä perinteisissa rytmitansseissa musiikintulkinta on nimenomaan rytmintulkintaa ja kehon hallintaa.

Varmasti juuri näin.

Toinen asia, joka palstalla on musiikintulkinnan yhteydessä usein ohimennen mainittu mutta josta ei juuri ole puhuttu, on fraseeraus.

Tanssimusiikissahan melodia jakautuu tavallisesti selviin osakokonaisuuksiin, useimmiten kahden tai neljän tahdin mittaisiin fraaseihin eli säkeisiin ja näistä edelleen muodostuviin neljän, kahdeksan tai kuudentoista tahdin pituisiin säeryhmiin. Säkeitä ja säeryhmiä kannattaa opetella musiikista kuulemaan, sillä tanssiminen on (minun mielestäni) paljon nautittavampaa, kun ei tanssi näitä melodian säerakenteita vastaan. Esimerkiksi käännös tai jokin kuvio on luontevampaa aloittaa säeryhmän tai säkeen alusta kuin sen keskeltä.

Minulle fraseeraus on siis tanssissa musiikin säerakenteiden huomioon ottamista ja ilmentämistä, tanssin jäsentämistä niiden mukaan. En tosin ole varma, tarkoittavatko tanssijat yleisesti fraasilla ja fraseerauksella ihan samaa kuin muusikot :)

Kirjoittajan avainsanat: fraasi, fraseeraus, säe, musiikintulkinta

TanssipalvelinYleisönosastoKeskustelu