Liisa Koivunen: "Tanssitaanko?"

Kasetilla käsitellään valssin, foksin, humpan, tangon ja fuskun alkeet. Kasetti on tehty 1997, ja kesto on 24 minuuttia.

Tämä on keskimääräistä parempi tanssinopetuskasetti. Opetus alkaa tanssiasennosta. Kasetti on kuvattu etukäteen laaditun käsikirjoituksen mukaan, ja turha höpinä on jätetty pois. Tansseista pyritään kertomaan myös rytmi. Perusaskel näytetään useimmista tansseista sekä miehen että naisen puolelta. Näiden kaikkien seikkojen pitäisi olla itsestäänselvyyksiä, mutta useimmille kasetintekijöille ne eivät ole.

Omat puutteensa tälläkin kasetilla silti on. Viiden tanssin tunkeminen 24 minuuttiin merkitsee, että alkua pitemmälle ei päästä minkään tanssin kanssa. Häiritsevää ja opetuksen kannalta todennäköisesti haitallista on, että näyttöpari tanssii muutamissa kohdissa jälkitahdissa.

Valssi

Valssista opetetaan perusaskel edestakaisin ja suoraan sekä jonkinlainen oikea käännös. Vasen käännös ei ilmeisesti kuulu peruskuvioihin. Perusaskelta opetettaessa mies on kuvassa vähän väärässä paikassa, liikaa vasemmalla, ja astuu naisen ohi, mistä voi jäädä katsojalle väärä kuva. Myöhemmin sama askelikko kuitenkin näytetään myös tanssiasennossa. Oikeasta käännöksestä ei varsinaisesti näytetä askelikkoa, perusaskeleeseen vain kehotetaan "pikkuhiljaa" lisäämään käännöstä.

Rytmitanssi eli foksi

Foksista opetetaan perusaskel ja oikea pistokäännös. Perusaskelikko esitetään kansainvälisen foxtrotin mukaisena, eli kolmas askel otetaan sivulle, mikä ei pidä yhtä suomalaisen lavatyylin kanssa, tosin askel näytetään aika lyhyenä. Kuvioiden yhdistelyn voisi esittää selvemmin.

Humppa

Humpasta opetetaan triplettiversio. Kuviot ovat samat kuin valssissa: perusaskel edestakaisin ja suoraan, minkä jälkeen todetaan että "perusaskelta voi pikkuhiljaa kääntää oikealle eli myötäpäivään". Rytmi kerrotaan, mutta sen voisi kertoa selvemmin.

Tango

Tässä jaksossa esitetty tanssi on sama kuin edellä käsitelty foksi, vaikka opettajat pyrkivät tekemään niiden välille eroa mm. käsien ja jalkojen koukistuneisuuden perusteella. Parempi tietenkin näin; ei olisi mitään järkeä ruveta käsittelemään aitoa tangoa viiden minuutin pätkässä. Lisäkuviona esitetään vasen käännös, jossa nainen astuu ohi.

Lavajive

Tällä kasetilla jive tarkoittaa "entuudestaan tuttua hidas-hidas-nopea-nopea-rytmiä" eli äärimmäisen pelkistettyä fuskua, itse asiassa foksia. Esitellyt kuviot ovat käden alta ja takaisin sekä "pumpsit".