Puuttuvia tietoja

Tanssipaikka ei tule näkyviin sijainnin mukaisessa haussa

Jotta tanssipaikkaa voisi etsiä sijainnin mukaan, tarvitaan paikan maantieteelliset koordinaatit. Ne tarvitaan selvinä lukuina, niitä ei voi korvata summittaisilla sanallisilla kuvauksilla. Tanssipaikkojen koordinaatteja on kerätty vuodesta 1995 alkaen. Niitä on kysytty tanssinjärjestäjiltä kolmeen kertaan. Niitä on kysytty useita kertoja myös suoraan kunnilta, ja noin 300 kunnalta tiedot on saatukin. Vuodesta 1997 tietoja on täydennetty myös käymällä tanssipaikoilla GPS-navigaattorin kanssa. Tällä hetkellä noin 25 tanssipaikan koordinaatit puuttuvat, mutta ne kaikki toimivat niin satunnaisesti ja/tai matalalla profiililla, ettei niiden ohjelmatietoja ole koskaan ollut tanssipalvelimessa, joten niiden koordinaattien puuttumisella ei ole mitään merkitystä.

Jotta lähtöpiste voitaisiin määritellä kunnan nimen perusteella, tarvitaan lisäksi kuntien keskustojen koordinaatit. Ne ovat toistaiseksi tiedossa noin 325 kunnasta, mutta tietoja yritetään täydentää uusintakyselyillä.

Lavat ja talot

Tanssilavojen ja -talojen luettelo pohjautuu vuosina 1995, 1997 ja 2001 kunta tehtyihin valtakunnallisiin kartoituksiin. Jokaiselle Suomen kunnalle lähetettiin kysely, jossa pyydettiin luetteloa kunnan alueella olevista toimivista tanssipaikoista. Toimivuuden rajaksi määriteltiin se, että paikassa pidetään vähintään yhdet tanssit joka vuosi. Kaikille kuntien ilmoittamille tanssipaikoille lähetettiin tarkempi kysely. Vastaamatta jättäneistä paikoista tutkittiin erikseen ne, jotka tiedettiin palvelimen ohjelmakalenterin tai muiden lähteiden perusteella tanssien järjestäjiksi.

Luetteloa on sen jälkeen täydennetty eri lähteistä tulleilla tiedoilla, mutta palvelimesta saattaa puuttua satunaisesti toimivia paikkoja, jotka eivät vastanneet kyselyyn tai jotka ovat aktivoituneet vasta vuoden 2001 jälkeen. Jos tiedät sellaisia paikkoja, lähetä sähköpostia osoitteeseen yllapito@tanssi.net. Jos suinkin mahdollista, kerro tanssinjärjestäjien yhteystiedot, paikan tarkka sijainti ja mahdollisuuksien mukaan tietoa paikan ominaisuuksista.

Ravintolat

Palvelimessa pidetään luetteloa ravintoloista, joita tanssinharrastajat suosittelevat tanssipaikoiksi muille tanssijoille. Tällä hetkellä ehdolla olevat ja kannatetut ravintolat ovat osoitteessa http://tanssi.net/k/ravintolat.html olevassa listassa. Ravintoloiden ohjelmapolitiikka on keskimäärin selvästi lyhytjännitteisempää kuin tanssilavojen, joten lista muuttuu koko ajan. Mielipiteitä voi lähettää osoitteeseen yllapito@tanssi.net. Myönteiset ja kielteiset arviot ovat yhtä tärkeitä.

Huom! Suositusta saa mielellään perustella kuvailemalla ravintolan lattiaa, esiintyjiä, yleisöä jne, mutta listan päivityksen kannalta ratkaisevaa on, suositteleeko kirjoittaja oman kokemuksensa perusteella ravintolaa tanssipaikaksi muille tanssijoille, eli arvioiko hän tanssijoiden viihtyvän siellä vai ei.