Bannerimainokset

Ilmoituksen paikka ja koko

Ilmoituksen voi sijoittaa palvelimen pääsivulle tai jollekin alasivulle. Ilmoitus voi olla muodoltaan jompikumpi seuraavista:

Pääsivulle sopii sekä vaaka- että pystysuuntainen suorakaide, ja vaakasuuntainen voidaan sijoittaa linkkiruudukon ylä- tai alapuolelle, pystysuuntainen vastaavasti vasemmalle tai oikealle. Minne menossa -sivulle sopii vain vaakasuuntainen suorakaide. Tanssipaikkoja maakunnittain -sivulle sopivat molemmat, mutta pystysuuntainen mainos tulee maakuntakartan jälkeen.

Tekniset tiedot

Ilmoituksen tulee olla joko PNG-, GIF- tai JPEG-tiedosto taikka HTML-koodin pätkä. Vaakasuuntaisessa ilmoituksessa HTML-koodin etu on, että ilmoituksen saa mukautumaan käyttäjän valitsemaan ikkunan leveyteen. HTML-koodi saa sisältää teksti- ja kuvaelementtejä.

Kuvaan voidaan liittää linkki sivulle, joka sisältää mainostettavan tuotteen tai palvelun perusteellisemman esittelyn. HTML-koodissa linkki voidaan liittää joko koko ilmoitukseen tai sen osaan, esimerkiksi tekstissä olevaan sanaan.

Jotta ilmoitus ei hidastaisi sivun latautumista liikaa, tiedoston koko saa olla enitään 20 kilotavua. Rajoitus koskee vain banneria; linkin takana oleva esittelysivu saa olla niin suuri kuin on tarpeen.

Tiedoston voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen yllapito@tanssi.net

Ilmoitushinnat

Tärkeimpien hakemistosivujen ilmoitushinnat ovat seuraavat :

SivuVeroton hinta euroa/vrkVerollinen hinta euroa/vrk
Pääsivu30.0036.90
Tanssipaikkoja aakkosjärjestyksessä10.0012.30
Tanssipaikkoja maakunnittain10.0012.30
Esiintyjät4.505.53
Kalenterin pääsivu7.008.61
Keskustelupalstan pääsivu6.507.99
Minne menossa -sivu7.008.61

Minimilaskutus on 30 euroa + ALV.