Länsihumppa

9.8.2008 la
Leppihalli (Orisuo, Loimaa)