BlueStar

2.5.2007 ke
Hotelli Savonsolmu
4.5.2007 pe
Hotelli Savonsolmu
5.5.2007 la
Hotelli Savonsolmu
14.5.2007 ma
Kylpylähotelli Peurunka
15.5.2007 ti
Kylpylähotelli Peurunka
23.6.2007 la juhannuspäivä
Härmän Kylpylä
10.8.2007 pe
Kylpylähotelli Peurunka
11.8.2007 la
Kylpylähotelli Peurunka
13.8.2007 ma
Härmän Kylpylä
3.10.2007 ke
Ravintola Aula, naistentanssit
31.10.2007 ke
Hotelli Savonsolmu
3.11.2007 la
Hotelli Savonsolmu
26.12.2007 ke tapaninpäivä
Kylpylähotelli Peurunka, naistentanssit
2.1.2008 ke
Ravintola Aula, naistentanssit
4.1.2008 pe
Ravintola Järvenpään Casino
11.1.2008 pe
Hotelli Savonsolmu
12.1.2008 la
Härmän Kylpylä
25.1.2008 pe
Kylpylähotelli Peurunka
26.2.2008 ti
Hotelli Keurusselkä
27.2.2008 ke
Hotelli Keurusselkä
28.2.2008 to
Hotelli Keurusselkä, naistentanssit
2.5.2008 pe
Hotelli Savonsolmu
3.5.2008 la
Hotelli Savonsolmu
5.5.2008 ma
Härmän Kylpylä
10.5.2008 la
Kylpylähotelli Peurunka
27.6.2008 pe
Hotelli Korpilampi
28.6.2008 la
Hotelli Korpilampi
8.7.2008 ti
Hotelli Keurusselkä
9.7.2008 ke
Hotelli Keurusselkä
10.7.2008 to
Hotelli Keurusselkä, naistentanssit
11.7.2008 pe
Hotelli Keurusselkä
12.7.2008 la
Hotelli Keurusselkä
15.8.2008 pe
Hotelli Savonsolmu
16.8.2008 la
Härmän Kylpylä
6.11.2008 to
Ravintola Tanssiva Kolibri
22.11.2008 la
Hotelli Savonsolmu
30.12.2008 ti
Hotelli Keurusselkä
12.1.2009 ma
Härmän Kylpylä
21.3.2009 la
Kylpylähotelli Peurunka
8.5.2009 pe
Mäntymotelli
11.5.2009 ma
Hotelli Keurusselkä
16.5.2009 la
Kylpylähotelli Kunnonpaikka
20.6.2009 la juhannuspäivä
Härmän Kylpylä
26.9.2009 la
Kylpylähotelli Peurunka
10.10.2009 la
Hotelli Korpilampi
6.11.2009 pe
Ravintola Vaakuna
7.11.2009 la
Ravintola Vaakuna
16.11.2009 ma
Härmän Kylpylä
26.2.2010 pe
Ravintola Järvenpään Casino
27.2.2010 la
Ravintola Järvenpään Casino
14.8.2010 la
Niinilahden lava
2.10.2010 la
Kylpylähotelli Kunnonpaikka
8.1.2011 la
Härmän Kylpylä
7.5.2011 la
Härmän Kylpylä
3.9.2011 la
Härmän Kylpylä
31.10.2011 ma
Viking Amorella
1.11.2011 ti
Viking Amorella
2.11.2011 ke
Viking Amorella
3.11.2011 to
Viking Amorella
4.11.2011 pe
Viking Amorella
5.11.2011 la
Viking Amorella
6.11.2011 su
Viking Amorella
18.2.2012 la
Ravintola Yöjalka
18.2.2012 la
Ravintola Yöjalka
3.3.2012 la
Tanhuhovi
1.6.2012 pe
Viking Isabella
2.6.2012 la
Viking Isabella
3.6.2012 su
Viking Isabella
4.6.2012 ma
Viking Isabella
5.6.2012 ti
Viking Isabella
6.6.2012 ke
Viking Isabella
7.6.2012 to
Viking Isabella
8.6.2012 pe
Viking Isabella
9.6.2012 la
Viking Isabella
29.6.2012 pe
Ravintola Yöjalka
30.6.2012 la
Ravintola Yöjalka
8.7.2012 su
Viking XPRS
9.7.2012 ma
Viking XPRS
10.7.2012 ti
Viking XPRS
11.7.2012 ke
Viking XPRS
12.7.2012 to
Viking XPRS
23.7.2012 ma
Viking Amorella
24.7.2012 ti
Viking Amorella
25.7.2012 ke
Viking Amorella
26.7.2012 to
Viking Amorella
27.7.2012 pe
Viking Amorella
28.7.2012 la
Viking Amorella
29.7.2012 su
Viking Amorella
16.9.2012 su
Viking XPRS
17.9.2012 ma
Viking XPRS
18.9.2012 ti
Viking XPRS
19.9.2012 ke
Viking XPRS
20.9.2012 to
Viking XPRS
4.10.2012 to
Viking Amorella
5.10.2012 pe
Viking Amorella
6.10.2012 la
Viking Amorella
7.10.2012 su
Viking Amorella
28.10.2012 su
Viking Isabella
29.10.2012 ma
Viking Isabella
30.10.2012 ti
Viking Isabella
31.10.2012 ke
Viking Isabella
6.12.2012 to itsenäisyyspäivä
Viking Amorella
7.12.2012 pe
Viking Amorella
8.12.2012 la
Viking Amorella
9.12.2012 su
Viking Amorella
9.3.2013 la
Kankaanpään Viihdekeskus
10.8.2013 la
Niinilahden lava
16.10.2013 ke
Kylpylähotelli Peurunka, naistentanssit
18.10.2013 pe
Kylpylähotelli Peurunka
19.10.2013 la
Kylpylähotelli Peurunka
23.4.2014 ke
Kylpylähotelli Peurunka
25.4.2014 pe
Kylpylähotelli Peurunka
26.4.2014 la
Kylpylähotelli Peurunka
10.12.2014 ke
Kylpylähotelli Peurunka
27.5.2015 ke
Kylpylähotelli Peurunka
29.5.2015 pe
Kylpylähotelli Peurunka
30.5.2015 la
Kylpylähotelli Peurunka
18.11.2015 ke
Kylpylähotelli Peurunka
17.2.2016 ke
Kylpylähotelli Peurunka
15.6.2016 ke
Kylpylähotelli Peurunka
16.6.2016 to
Kylpylähotelli Peurunka
17.6.2016 pe
Kylpylähotelli Peurunka
18.6.2016 la
Kylpylähotelli Peurunka