Suomalaisen kansantanssin perusaskeleet

Etenevät askeleet on seuraavassa kuvattu alkaen vasemmalla jalalla ja pyörinnät on kuvattu myötäpäivään. Päinvastaiseen suuntaan menevät askeleet ovat näiden peilikuvia.