Polvelan kylätalo, Juga

S 9.6.2019
Anna-Liisa Räsänen