Föregoende dansdag torsdag 28.4.2022

Lördag 30.4.2022

Tirilän työväentalo (Tirilä, Vilmanstrand) 19:00--23:00, 15 euroa
Onnenkulkurit & J. Eskelinen

Följande dansdag fredag 6.5.2022