Föregoende dansdag torsdag 21.4.2022

Lördag 23.4.2022

Suojala (Kirkonkylä, Pielavesi) 19:00--23:00, 15 euroa
Duo Sami Soininen

Följande dansdag söndag 24.4.2022