Föregoende dansdag onsdag 13.4.2022

Torsdag 14.4.2022

Kulttuuritalo Tempo (keskusta, St Michel) 12:00--15:30, 10 euroa
Arto Kivekäs

Följande dansdag fredag 15.4.2022