Föregoende dansdag torsdag 17.3.2022

Fredag 18.3.2022

Hotelli Anttolanhovi (St Michel) 20:00--24:00, 18 euroa
Hurma

Följande dansdag lördag 19.3.2022