Föregoende dansdag tisdag 15.3.2022

Onsdag 16.3.2022

Ylämaan nuorisotalo
Arja-Inkeri Joas & Manhattan

Följande dansdag torsdag 17.3.2022