Föregoende dansdag torsdag 10.3.2022

Fredag 11.3.2022

Teeriharju (Häntälä, Somero)
Pasi Kivimäki

Följande dansdag lördag 12.3.2022