Föregoende dansdag tisdag 25.1.2022

Onsdag 26.1.2022

Joukola (Luumäki)
Kotkaset
Ulvilan ns
Köpi Koski ja Projekti

Följande dansdag torsdag 27.1.2022