Föregoende dansdag tisdag 18.1.2022

Onsdag 19.1.2022

Messukylän juhlatalo (Tammerfors) 13:00--15:45, 12 euroa
Kaija Pietilä, Jussi Henttonen
Teeriharju (Häntälä, Somero)
Köpi Koski ja Projekti

Följande dansdag torsdag 20.1.2022