Föregoende dansdag lördag 13.2.2021

Söndag 14.2.2021

Kivistön työvÀentalo (Kivistö, JyvÀskylÀ)
Kalle Jussila

Följande dansdag mÄndag 15.2.2021