Föregoende dansdag lördag 23.1.2021

Söndag 24.1.2021

Kivistön työvÀentalo (Kivistö, JyvÀskylÀ)
J. Eskelinen

Följande dansdag mÄndag 25.1.2021