Keskustelupalstan lukeminen

Artikkelien lukeminen
Tekstin tulkinnasta
Viimeisimmät artikkelit
Vanhat artikkelit
Aihehakemistot
Ongelmat

Artikkelien lukeminen

Keskustelu löytyy osastosta "Keskustelu".

Tekstin tulkinnasta

Artikkeleja lukiessa on syytä muistaa, että tämä on keskustelupalsta, ei mikään virallinen tanssitietouden lähde. Palstalla esitettyihin kysymyksiin saattaa tulla hyviä vastauksia mutta myös harhaanjohtavaa tai täysin väärää tietoa.

Keskustelun luonteeseen kuuluu, että siinä käsitellään myös sellaisia asioita, joista ei ole olemassa oikeaa tai väärää vaihtoehtoa, vaan ainoastaan mielipiteitä. Keskustelu tuo parhaimmillaan esille useita näkökulmia ja perustelut eri katsantotavoille. Mielipiteiden prosentuaalisesta jakautumisesta ei kuitenkaan pitäisi tehdä minkäänlaisia johtopäätöksiä koko tanssiyleisön mausta. Pitää muistaa, että tietyn säikeen kirjoittajat ovat hyvin pieni osa kaikista tanssijoista, eivätkä välttämättä tilastollisesti edustava otos. Koko yleisön mielipidejaukautuma voi olla samansuuntainen, mutta se voi olla aivan päinvastainenkin.

Viimeisimmät artikkelit

Palvelin tarjoaa yhteenvedon palstalla olevista artikkeleista useassa eri muodossa. Listoissa näkyvät kaikkien artikkelien kirjoittajat ja lähetysajat sekä artikkelien keskinäiset suhteet. Säikeet ovat viimeksi kirjoitetun artikkelin mukaisessa järjestyksessä, uusimmat ensin, pulinasäikeet kuitenkin muiden jälkeen. Saman päivän artikkeleissa päivämäärä näkyy lihavoituna.

Tuoreimmat artikkelit löytyvät hakemistoista, joita on kolmelle ajanjaksolle: yhdestä löytyvät parin viimeisen päivän, toisesta suunnilleen viimeisen viikon ja kolmannesta suunnilleen viimeisen kuukauden artikkelit. Hakemistojen kattama ajanjakso vaihtelee palstan vilkkauden mukaan niin, että hiljaisina aikoina hakemistot kattavat vähän pitemmän jakson. Hakemistoista on kaksi versiota:

  1. Artikkelit ryhmiteltyinä aihealueen mukaan. Tässä hakemistossa aihealueet on erotettu toisistaan kaikkein selvimmin.
  2. Aihealue hakasuluissa otsikon jälkeen. Pitkäikäisiksi tarkoitettujen artikkelien aihealue on lihavoitu.

Artikkelin yläpuolella näkyy puu, johon artikkeli kuuluu; parhaillaan luettava artikkeli näkyy lihavoituna ja ilman linkkiä. Jos artikkelipuu on suuri, palvelin saattaa karsia kaukaisimpia oksia.

Vanhat artikkelit

Vanhat artikkelit on luetteloitu kuukausittain. Luettelojen tiivistämiseksi samalla otsikolla kirjoitetyt artikkelit on yhdistetty kuukausihakemistoissa. Aihealue ei näy vanhojen artikkelien hakemistossa, koska se saattaa vaihtua tiivistetyn säikeen sisällä.

Artikkelin kirjoittaja määrittelee artikkelin ohjeellisen säilytysajan. Jos artikkelille on määritelty lyhyt säilytysaika, se katoaa jossain vaiheessa vanhojen artikkelien hakemistosta. Artikkeli jää kuitenkin arkistoon, jos siihen on vastattu ja vastauksen säilytysaika ei vielä ole umpeutunut. Jos siis artikkeli löytyy hakemistosta, sitä edeltävä keskustelu on luettavissa säikeen alusta asti.

Aihehakemistot

Palvelin tekee automaattisesti artikkelihakemistot kirjoittajien määrittelemien avainsanojen ja kirjoittajan nimen mukaan. Huomaa, että osastoissa "Keskustelu" ja "Jyvät" on kummassakin omat sanahakemistonsa.

Palvelimessa on ohjelmat hakemistojen tekemiseksi myös artikkelissa mainittujen tanssipaikkojen, kuntien, maakuntien, valtioiden, esiintyjien ja muutaman sadan sekalaisen avainsanan mukaan, mutta ne eivät ole tällä hetkellä käytössä, koska avainsanojen automaattinen tunnistaminen ei toimi täysin luotettavasti. Tanssipaikka- ja esiintyjäkohtaisten hakemistojen tekemiseksi otetaan jossain vaiheessa käyttöön uusi menetelmä.