Keskustelupalstalle kirjoittaminen

Artikkeli voi olla joko uuden keskustelun avaus tai vastaus aikaisempaan artikkeliin. Näille on eri napit. Uusi keskustelu avataan kirjoitusvalikon napista "Uusi keskustelusäie". Aikaisempaan artikkeliin vastataan kyseisessä artikkelissa olevasta napista "Vastaa palstalla".

Jos kirjoittaja ei ole valmiiksi kirjautunut palvelimelle, se kysyy nimeä tai nimimerkkiä ja salasanaa. Nimi tai nimimerkki tulee artikkeliin, joten on merkityksellistä, kummalla kirjaudutaan. Artikkeleja voi kirjoittaa sekä omalla nimellä että nimimerkillä.

Kirjautumisen jälkeen avautuu lomake, jossa on seuraavat kentät:

Tekstissä tyhjä rivi aloittaa uuden kappaleen. Yksinkertainen rivinvaihto tulkitaan artikkeleissa samoin kuin välilyönti, toisin sanoen kirjoittajan käyttämä rivijako ei välity lukijalle, vaan lukijan päätteellä kappale laskostuu riveille sen mukaan, kuinka paljon ikkunassa on tilaa.

Aihealue valitaan merkkaamalla yksi kahdeksasta vaihtoehdosta. Osa aihealueista on tällä lomakkeella ilmaistu monisanaisemmin kuin otsikoissa (joillekin aihealueille oli vaikea keksiä lyhyttä nimeä). Aihealueen valinta on pakollinen. Jatkoartikkelissa edeltävän artikkelin aihealue näkyy lihavoituna.

Viimeinen aihealue, pulina, on tarkoitettu niille artikkeleille, joiden aihe ei kuulu mihinkään seitsemästä ensinmainitusta aihealueesta. Artikkelia ei pidä merkitä pulinaksi sillä perusteella, että artikkelin ote on humoristinen tai että artikkelin sisältö on fiktiota tai että artikkelin painoarvo on kirjoittajan mielestä vähäinen. Viimeksi mainitun seikan kirjoittaja voi ilmaista merkitsemällä artikkelin säilytysajan lyhyeksi.

Aihealueiden tarkempi määrittely on omalla sivullaan.

Jos artikkeli käsittelee tanssipaikkoja tai esiintyjiä, niiden nimet voi kirjoittaa aihealueen alapuolella oleviin kenttiin. Yhteen laatikkoon kirjoitetaan vain yksi nimi; laatikoita tulee lisää sitä mukaa kuin tarvitaan. Paikkojen ja esiintyjien nimistä tulee avainsanoja, joiden avulla artikkelia voidaan etsiä. Jos artikkeli koskee tietyä tanssitilaisuutta, myös päivämäärän voi merkitä. Sillon artikkelista tulee raportti, johon viitataan kyseisen paikan ja päivän kohdalla menneiden tanssitilaisuuksien sivuilla.

Muiden avainsanojen kenttään voi kirjoittaa yhden tai useamman hakusanan artikkelin arkistointia varten. Myös näitä avainsanoja voi käyttää artikkelien etsinnässä. Jos avainsanoja on useita, ne on erotettava toisistaan pilkuilla. Avainsanoja kannattaa käyttää harkiten, jotta sanahakemisto pysyisi käyttökelpoisena. Avainsanakentän voi jättää tyhjäksi. Jos artikkelia ei haluta arkistoida pitkäksi aikaa, on jopa suositeltavaa, että avainsanakenttä jätetään tyhjäksi.

Säilytysajan voi määritellä päivinä, tai artikkelin voi määritellä pysyvästi säilytettäväksi. Pulinan säilytysajan voi määritellä enintään 30 päiväksi. Määrittely on ohjeellinen, palvelin voi säilyttää artikkelia kauemmin tai poistaa sen aikaisemmin, jos olosuhteet antavat siihen aihetta. Jos esimerkiksi lyhytikäiseksi määriteltyyn artikkeliin tulee pitkäikäiseksi määritelty vastaus, ensin mainittu artikkeli todennäköisesti säilyy yhtä kauan kuin jälkimmäinen, koska edeltävä artikkeli saattaa sisältää jälkimmäisen ymmärtämiseen tarvittavaa tietoa.

Keskustelusäie katsotaan sammuneeksi, jos siihen ei ole lisätty yhtään artikkelia kahteen kuukauteen. Sammuneeseen säikeeseen ei voi lähettää jatkoartikkeleja.

Artikkelin korjaaminen ja poistaminen

Kirjoittaja voi tehdä korjauksia omaan artikkeliinsa valitsemalla artikkelin alussa ja lopussa olevasta toimenpidevalikosta linkin [Korjaa]. Vastaavasti artikkelin voi poistaa valitsemalla linkin [Poista]. Artikkelin tekstiä ei voi muuttaa eikä artikkelia voi poistaa sen jälkeen kun siihen on vastattu. Jos artikkeliin ei vastata, tekstin korjausmahdollisuus pysyy noin vuorokauden ja poistomahdollisuus noin kaksi kuukautta. Artikkelin aihealuetta, säilytysaikaa ja avainsanoja voi muuttaa myöhemminkin.

HTML-elementit viesteissä

Muutamia HTML-elementtejä voi käyttää viestissä. Järjestelmä tunnistaa ne ja kopioi ne viestiin sellaisinaan. Kaikissa muissa tapauksissa erikoismerkit < ja > tulkitaan osaksi tekstiä. Jos lähettäjä ei halua käyttää HTML-koodia, hänen ei siis tarvitse kiinnittää huomiota erikoismerkkeihin.

Tällä hetkellä järjestelmä tunnistaa seuraavat merkkaukset:

<b>...</b> Lihavointi
<i>...</i> Kursivointi
<em>...</em> Korostus
<strong>...</strong> Vahva korostus
<tt>...</tt> Kirjoituskoneteksti
<big>...</big> Iso teksti
<small>...</small> Pieni teksti
<sub>...</sub> Alaindeksi
<sup>...</sup> Yläindeksi
<q>...</q> Lyhyt lainaus
<blockquote>...</blockquote> Pitkä lainaus
<cite>...</cite> Lähdeviittaus
<pre>...</pre> Valmiiksi muotoiltu teksti
<a href="...">...</a> Linkki
<img src="..." alt="..."> Kuva
<ul><li>...</li><li>...</li></ul> Numeroimaton lista
<ol><li>...</li><li>...</li></ol> Numeroitu lista
<table><tr><td>...</td>...</tr>...</table> Taulukko (td:n paikalle käy myös th)
<br> Rivinvaihto

<br> kirjoitetaan yksinään kohtaan, johon halutaan rivinvaihto (esim. runossa). <img src="..." alt="..."> kirjoitetaan samoin yksinään kohtaan, johon kuva halutaan. Kaikki muut merkkaukset vaativat sekä alku- että lopputäkyn. Esimerkiksi kursivointi saadaan aikaan kirjoittamalla kursivoitavan tekstin alkuun <i> ja loppuun </i>

Linkin tekeminen on hiukan monimutkaisempaa. Linkin aloitustäky on muotoa <a href="...">, missä ... on linkitettävän sivun osoite. Lopetustäky on pelkkä </a>. Aloitus- ja lopetustäkyjen väliin tulee teksti, jonka halutaan näkyvän lukijalle. Esimerkiksi teksti

Katso palvelimen <a href="http://tanssi.net/fi/paikat/">paikkahakemistosta</a>.

näkyy käyttäjälle muodossa

Katso palvelimen paikkahakemistosta.

Merkkausten tulee olla juuri tässä muodossa, erityisesti täkyjen tulee olla pienillä kirjaimilla (XHTML:n mukaisesti). Viestin otsikossa HTML-elementtejä ei voi käyttää. Tunnistettavia merkkauksia saattaa tulla myöhemmin lisää.

Listat

Listamuotoiset artikkelit on tarkoitettu tilanteisiin, jossa esitettyyn kysymykseen halutaan vastaus monelta kirjoittajalta, mutta jatkokeskustelua ei odoteta samassa säikeessä. Lista eroaa tavallisesta artikkelista seuraavilla tavoilla:

  1. Vastaukset tulostuvat alkuperäiseen artikkelin jatkoksi, eli ne ovat kaikki luettavissa samalta sivulta.
  2. Vastausartikkeleille ei tule omaa otsikkoa, kaikki ovat alkuperäisen otsikon alla.

Listan avaava artikkeli vastauksineen näkyy artikkeliluettelossa yhtenä artikkelina, mikä parantaa hakemiston luettavuutta.

Listamuotoinen artikkeli luodaan linkistä, joka löytyy päähakemistosta tavallisen säikeen avauslinkin alapuolelta.

Jos haluat kommentoida listalle kirjoitettua vastausta, älä kirjoita kommenttiasi listan jatkoksi vaan avaa listaan sivuhaara. Listalla jo olevan vastauksen otsikossa on päiväyksen ja kellonajan perässä nuoli, jota klikkaamalla vastauksen saa näkyville itsenäisenä artikkelina, jossa on oma "Vastaa forumilla" -linkki. Tämän linkin kautta kirjoitettu kommentti ei mene listalle vaan linkittyy kommentoidun vastauksen perään.

Jos haluat poistaa listaan kirjoitettamasi vastauksen tai korjata sitä, mene edellä mainitun nuolilinkin kautta sivulle, jossa vastaus näkyy itsenäisenä artikkelina, ja käytä siellä olevia linkkejä. Poisto ja korjaus eivät onnistu, jos vastausta on kommentoitu sivuhaaralla.

Rajoitukset

Huom: jos jokin sääntöjen vastainen artikkeli pääsee vahingossa läpi, se ei tarkoita, että samanlaisia artikkeleja voisi sen jälkeen lähettää vapaasti.

Moderointi

Keskustelupalstalla on valmius moderointiin, mutta se ei tällä hetkellä ole päällä.