TanssipalvelinYleisönosastoKeskustelu
Kysymyksiä äänen säädöstä (Feedback 2005-02-08 21:06)

Desibelin määritelmä ja muita akustiikan määritelmiä

Tanssivarpunen
2005-02-09 21:30

Kun insinööriin viitattiin niin en maltta olla puuttumatta tähän esitettyyn desibelin määritelmään joka oli pikeminkin määritelmän seurausta ja hiukan virheellinenkin.

Desibelin määritelmä on:

dL = 10*lg(P1 / P2) [dB]

,missä P1 ja P2 tehotasoja tarkastelukohteiden välillä. Nämä tehot ovat yleisesti minkä tahansa tehoja.

Hiukan laskeskelemalla huomataan että suoraan määritelmästä seuraa että kun tehojen suhde kaksinkertaistuu, niin desibeliarvo kasvaa arvolla 3,01.

Äänipainetaso taas määritellään: Lp = 20*lg(p / po) [dB]

,missä p on mitattava äänipaine [Pa] ja po referensspainetaso [Pa].

Referenssipainetaso on valittu likimain heikoimaksi kuultavaksi ääneksi po = 20 mikroPascalia.

Äänipainetason määritelmästä laskemalla saadaa että kun äänipaine kaksinkertaistuu niin äänipainetaso desibeleinä mitattu kasvaa arvolla 6,02. Täytyy huomata että äänipaineentason kaava on johdettu desibelin määritelmästä mutta kun ei tarkastella tehoa vaan painetta (eli amplitudisuure) niin kaavassa kertoimeksi on tullut 20.

Lisäksi on määritelty äänitehotaso, jonka sivuutan tässä.

Äänipainetaso voidaan helposti mitata mutta se ei kuvaan sellaisenaan ihmisen kuulojärjestelmän kokemaa aistimusta. Siksi käytetään muita suureita. Käytetyin suure on äänitaso, joka on taajuuspainotettu äänipainetaso.

Käytettyjä taajuuspainotuksia ovat A, B, C ja D painotukset. Yleisimmin käytetään A -painotusta ja tämä merkitään mittayksikköön dB(A) tai dBA. Äänimittarit ja melumittarit mittaavat tavallisesti juuri tätä suuretta.

Äänitaso ei kerro koko totuutta ja sillä on pyritty vain abroksimoimaan ihmisen kuulojärjestelmän aistimuksien mittaamista. Ihminen kuulee eri taajuisia ääniä eri tavalla. Siksi on tehty äänikäyrästöjä joilla kuvataan kuuloaistimuksen voimakkuutta tiettyyn vertailutaajuuteen ja tasoon verrattuna. Käyrästöistä tulee äänekkyystaso. Äänekkyystason yksikkö on foni, ja se on lukuarvona sama kuin yhtä äänekkään 1 kHz:n ääneksen äänipainetaso desibeleinä. Äänekkyystaso kuvaa subjektiivisesti koettavaa aistimuksen voimakkuutta. Äänekkyystasolle on olemassa vastaava absoluuttinen suure, jota kutsutaan äänekkyydeksi ja jonka mittayksikkö on soni.

Hyvä kun pysyit mukana tänne asti sillä on olemassa myös psykoakustiikka, joka tutkii kuulijan kokemia ääniaistimuksia. Kaikki aistimukset eivät ole mitattavissa suoraan fysikaalisilla mittareilla. Psykoakustiikka näyttelee merkittävää osaa myös lavatanssimusiikin kuulemisessa.

TanssipalvelinYleisönosastoKeskustelu