Moderointi

Lue tämä sivu, jos haluat käyttää arviointilomakkeita.

Tausta

Tämän palstan tarkoitus on sivistyneellä, rakentavalla ja tarvittaessa kriittisellä keskustelulla edistää suomalaista tanssikulttuuria sekä tanssijoiden keskinäistä ymmärtämystä, suvaitsevaisuutta ja tasa-arvoa. Palstan on kerrottu edistäneen tanssijoiden välisten ystävyyssuhteiden solmimista, mutta lukuisten kirjoittajien kommenttien mukaan palsta ei alkuperäisessä muodossaan täyttänyt tehtäväänsä uusien tanssijoiden osalta vaan päinvastoin antoi vääristyneen ja pelottavan kuvan tanssipaikkojen ilmapiiristä.

Aloittelijoita väheksyviä artikkeleja on lähetetty täysin tietoisestikin, mutta osa pelkoa herättävistä artikkeleista on ilmeisesti syntynyt vahingossa, koska kirjoittaja ei ole osannut asettua satunnaisen lukijan asemaan. Esimerkiksi tanssiraportit, joissa kehutaan tanssikaverien (ja usein samalla rivien välissä myös oma) tanssitaito pilviin, saattavat asiaa tuntemattomille lukijoille luoda kuvan todellista huomattavasti suuremmista taitovaatimuksista. Aloittelijoita saattavat myös hämmentää moninaiset tanssitekniikkaa ja käyttäytymistä koskevat ohjeet, joiden joukossa on sekaisin hyviä neuvoja, puolitotuuksia, mielivaltaisia sääntöjä ja täysin väärää tietoa.

Huomiota on kiinnitetty myös hyökkäävään kirjoitteluun, jolla on ainakin joissain tapauksissa onnistuttu vaientamaan epämieluisia ajatuksia esittänyt sopuisampi kirjoittaja.

Koska näihin ongelmiin ei löytynyt muuta ratkaisua, keskustelupalstan perustaso muuttuu krjoittajien keskinäiseksi suljetuksi forumiksi, jonka lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen. Keskustelusta julkaistaan erikseen kooste, jota voi lukea ilman käyttäjätunnusta. Samalla palstan moderointi muuttuu perusteellisesti. Jatkossa kirjoittajat itse arvioivat toistensa artikkeleja.

Muutosten toteuttamiseen tarvitaan erinäisiä teknisiä välineitä, ja kun ne kerran on tehtävä, luodaan palstalle muitakin uusia ominaisuuksia.

Artikkelikerrokset

Lukijoiden antamat arviot lajittelevat jatkossa artikkelit eri tavoin näkyviin kerroksiin. Peruskerroksia on kaksi: jyvät ja akanat.

Jyvät ovat artikkeleja, joissa on tanssiaiheista sisältöä (asiaa, huumoria tai jotain muuta) sen verran, että sen voi olettaa kiinnostavan myös kirjoittajapiiriin kuulumatonta lukijaa.

Akanoihin kuuluvat

Kohtuullinen määrä tanssiin liittymätöntä pulinaa on primääripalstalla hyväksyttävää ja luultavasti hyödyllistäkin, mutta julkinen kooste on tarkoitus pitää selvemmin tanssiaiheisena. Artikkelin kirjoittaja voi itse ottaa kantaa siihen, kuuluuko artikkeli jyviin vai akanoihin.

Artikkelin mahdollista harhaanjohtavuutta arvioitaessa kannattaa suhtautua kriittisesti myös esiintyjille ja tanssinjärjestäjille esitettyihin neuvoihin. Kun kirjoittajien joukko palstalla on sangen vähäinen osa kaikista tanssijoista, pieni ryhmä tai jopa sitkeästi samaa toistava yksittäinen kirjoittaja saattaa manipuloida palstalta välittyvää vaikutelmaa yleisestä mielipiteestä.

Jyvien yläpuolella on kaksi kerrosta erityisen hyville artikkeleille: rusinat ja helmet. Rusinoihin pyritään kokoamaan päivän parhaat artikkelit lukijoille, jotka eivät halua kahlata läpi kaikkia artikkeleja. Helmet ovat ikimuistettavia harvinaisuuksia, joita syntyy ehkä muutama vuodessa. Artikkeli voi olla helmi joko painavan asiasisältönsä tai poikkeuksellisen hauskuutensa vuoksi.

Akanoiden alapuolella on vielä yksi kerros, roskat. Se on tarkoitettu palstan sääntöjen vastaisille taikka muuten epäasiallisille tai keskustelua vahngoittaville artikkeleille. Erityisesti kiellettyjä ovat:

Pisteytyslomakkeen käyttö

Pisteytyslomake tulee esiin artikkelin Arvioi-linkistä. Lomake voi toimia hiukan eri tavoin selaimen ja sen asetusten mukaan.

Jos käyttäjä ei ole hiljattain kirjautunut palstalle, palvelin kysyy ensimmäisellä pisteytyslomakkeella nimeä/nimimerkkiä ja salasanaa. Jos evästeet ovat päällä, seuraavissa pisteytyksissä käytetään automaattisesti samaa tunnusta. Jos evästeet eivät ole päällä, nimi ja salasana pitää syöttää joka kerta uudelleen.

Perustelu ei ole pakollinen. Hylkäysten perusteleminen on suositeltavaa, akanoissa, rusinoiden ja helmien kohdalla sitä voi harkita, jos syy ei ole ilmeinen. Jyvien kohdalla se on yleensä tarpeeton.

Lomake ilmestyy yleensä erilliseen ikkunaan, joka jää auki Lähetä-napin painamisen jälkeen. Kun käyttäjä arvioi seuraavan artikkelin, lomake tulee valmiiksi auki olevaan ikkunaan. Käyttäjä voi siirtää ikkunan ruudulla sopivaan paikkaan.

Lomake ei vaihdu, jos käyttäjä siirtyy pääikkunassa toiseen artikkeliin napsauttamatta Arvioi-linkkiä. Jotta käyttäjä voisi tarkistaa arvioivansa oikeaa artikkelia, lomakkeella näkyy artikkelin lähetysaika, kirjoittaja ja otsikko.

Pisteytys pikalinkeillä

Artikkelin lopussa Arvioi-linkin perässä on pikalinkit eri pistetysvaihtoehdoille. Näillä pisteytyksen vai tehdä nopeammin, mutta käyttäjältä vaaditaan hiukan enemmän tarkkuutta. Ensimmäisellä painalluksella näytölle aukeaa samanlainen pikkuikkuna kuin Arvioi-linkistä. Ikkunassa kysytään nimimerkkiä ja salasanaa. Seuraavilla kerroilla pisteytys menee perille pelkällä pikalinkin painalluksella. Kuittaus pisteytyksestä tulee pikkuikkunaan, jossa näkyy pisteytetyn artikkelin lähetysaika, kirjoittajan nimi ja artikkelin otsikko.

Artikkelien näkyvyys

Jyvistä koostuvat säikeet muodostavat pääosan edellämainitusta ilman tunnusta luettavasta koosteesta. Jotta keskustelua voisi seurata alusta asti, jyvä ei yleensä tule koosteeseen elleivät myös sitä edeltävät tekstin ymmärrettävyyden kannalta olennaiset artikkelit ole koosteessa. Jos alkuperäisen säikeen alussa on akanoita ja sen jälkeen jyvä, voi jyvä jäädä ilmestymättä koosteeseen. Toisaalta tarpeeksi painava jyvä tai jyväkasautuma voi nostaa myös edeltävät akanat koosteeseen. Jääkö jyvä pois vai tuleeko se näkyviin akanaedeltäjineen, riippuu artikkelien suhteellisista pistemääristä.

Myös helmien ja rusinoiden luetteloa voi luonnollisesti lukea ilman käyttäjätunnusta. Akanat näkyvät pääsääntöisesti vain primäärisellä keskustelupalstalla. Roskat eivät tule palstalla ollenkaan näkyviin. Roska-artikkeliin kirjoitetut vastaukset tulevat näkyviin erillisinä säikeinä.

Listamuotoisten artikkelien jokainen osa pisteytetään erikseen, joten samassa listassa voi olla esim. sekä jyviä, akanoita että rusinoita. Rusinoiden hakemistossa näkyy rusinatasoisista vastauksista koostuva lista, jyvien hakemistossa vähän pitempi lista ja peruskeskusteluhakemistossa koko lista (lukuunottamatta roskia, jotka eivät näy missään).

Ristiinmoderointi

Kirjoittajien keskinäinen moderointi on lähtökohtaisesti altis samoille ongelmille, joiden vuoksi moderointi alun perin otettiin käyttöön. Jos palstalle tulee epäasiallisia artikkeleja, on realistista odottaa, että myös pisteytysjärjestelmää yritetään jossain vaiheessa käyttää epäasiallisesti. Arvioiden niukkuus lisää manipuloinnin riskiä. On epätodennäköistä, että artikkelia kohti kertyisi enempää kuin muutama arvio. Voi hyvin olla, että niitä tulee vähemmän.

Ratkaisun idea on yksinkertainen. Syötettyjä arvioita voidaan käyttää artikkelien luokittelun lisäksi myös itse arvioiden arviointiin. Jos useampi käyttäjä pisteyttää samat artikkelit samalla tavalla, voidaan päätellä, että heidän arvioissaan on todennäköisesti järkeä. Jos yksi käyttäjä systemaattisesti pisteyttää artikkeleja vastakkaisella tavalla, on aihetta epäillä hänen tarkoitusperiään. Kun vertailukohtia on käyttäjää kohti kymmeniä ja koko systeemissä tuhansia, satunnaisten (ehkä perusteltujen) erimielisyyksien vaikutus hukkuu tilastoihin ja järjestelmä pystyy tunnistamaan viisaat ja vastuuntuntoiset moderoijat. Lopputulosten laskennassa heidän pisteensä saavat suuremman painoarvon kuin oikullisesti, itsekeskeisesti tai ilkivaltaisesti toimivien moderoijien.

Ristiinmoderointi vaatii riittävän vertailuaineiston painokertoimien laskemiseksi. Jos käyttäjä arvioi vain yhden artikkelin, toimenpiteellä todennäköisesti ei ole näkyvää vaikutusta. Mutta kun hän syöttää palvelimeen lisää arvioita, myös aikaisemmin syötettyjen arvioiden painoarvo nousee (jos hän moderoi viisaasti). Jos hän esimerkiksi ensimmäistä kertaa arviointilomaketta käyttäessään äänesti tiettyä artikkelia rusinaksi, artikkeli saattaa nousta jyväksi siinä vaiheessa, kun käyttäjä on arvioinut kymmenen artikkelia, ja rusinaksi siinä vaiheessa, kun hän on arvioinut kolmekymmentä artikkelia.

Itsearviointi

Kirjoittaja voi arvioida myös omia artikkelejaan. Itse asiassa hänen on pakko tehdä niin. Jos artikkelin aihealueeksi on merkitty tanssijat, tanssilajit, tanssipaikat, esiintyjät, musiikki, varusteet tai palvelin, kirjoittajan oletetaan tarkoittaneen artikkelin jyväksi, ellei hän erikseen määrittele sitä akanaksi. Jos artikkelin aihealueeksi on merkitty pulina, kirjoittajan oletetaan tarkoittaneen sen akanaksi, ellei hän erikseen määrittele sitä jyväksi.

Jos kirjoittaja osoittaa hallitsevansa jyvien ja akanoiden erottelun, hänen oma luokittelunsa vaikuttaa ja voi mahdollisesti yksinäänkin nostaa hänen artikkelinsa jyviksi niissä tapauksissa, joissa muuta tietoa ei ole.

Luokituksen muuttaminen ja peruuttaminen

Luokitusta voi muttaa palaamalla uudestaan saman artikkelin pisteytyslomakkeelle. Viimeinen luokitus jää voimaan. Napilla "Poista luokitus" voi kumota aikaisemman luokituksen antamatta uutta.

Artikkelihakemistojen päivittyminen

Ristiinmoderoinnin vuoksi artikkelin arvioinnilla on suoran vaikutuksen lisäksi välillisiä seurauksia. Artikkeliarvion lisääminen ei vaikuta pelkästään kyseiseen artikkeliin vaan myös kaikkeen muuhun, joka on yhteydessä artikkeliin kirjoittajan tai muiden arvioijien kautta. Useimmiten epäsuorat vaikutukset ovat merkityksettömän pieniä, mutta rajatapauksissa yksi arvio voi välillisesti esimerkiksi nostaa useita muita artikkeleja ylemmälle tasolle.

Epäsuorien vaikutusten vuoksi artikkelihakemistojen päivittäminen ajan tasalle jokaisen muutoksen jälkeen kuluttaisi tietokoneresursseja tuhlaavasti. Tämän vuoksi muutokset eivät aina näy heti, vaan ne käsitellään isompina erinä. Järjestelmää pyritään kehittämään sellaiseksi, että merkityksellisimmät muutokset tapahtuisivat heti, mutta työ on tältä osin vielä kesken.

Vinkkejä moderoijille

Palstalla on esiintynyt ainakin kaksi tekniikkaa sääntöjen kiertämiseksi: