Artikkelien lukeminen

Tuoreet aihealueittain Tuoreet säikeittäin Vanhat artikkelit Tanssiraportit Kirjoittajahakemisto Avainsanahakemisto

Viimeisimmät artikkelit

Palvelin tarjoaa yhteenvedon palstalla olevista artikkeleista useassa eri muodossa. Listoissa näkyvät kaikkien artikkelien kirjoittajat ja lähetysajat sekä artikkelien keskinäiset suhteet. Säikeet ovat viimeksi kirjoitetun artikkelin mukaisessa järjestyksessä, uusimmat ensin, pulinasäikeet kuitenkin muiden jälkeen. Saman päivän artikkeleissa päivämäärä näkyy lihavoituna.

Tuoreiden artikkelien hakemistoista on kaksi versiota:

  1. Artikkelit ryhmiteltyinä aihealueen mukaan. Tässä hakemistossa aihealueet on erotettu toisistaan kaikkein selvimmin.
  2. Aihealue hakasuluissa otsikon jälkeen. Pitkäikäisiksi tarkoitettujen artikkelien aihealue on lihavoitu.

Artikkelin yläpuolella näkyy puu, johon artikkeli kuuluu; parhaillaan luettava artikkeli näkyy lihavoituna ja ilman linkkiä. Jos artikkelipuu on suuri, palvelin saattaa karsia kaukaisimpia oksia.

Vanhat artikkelit

Vanhat artikkelit on luetteloitu kuukausittain. Luettelojen tiivistämiseksi samalla otsikolla kirjoitetyt artikkelit on yhdistetty kuukausihakemistoissa. Aihealue ei näy vanhojen artikkelien hakemistossa, koska se saattaa vaihtua tiivistetyn säikeen sisällä.

Artikkelin kirjoittaja määrittelee artikkelin ohjeellisen säilytysajan. Jos artikkelille on määritelty lyhyt säilytysaika, se katoaa jossain vaiheessa vanhojen artikkelien hakemistosta. Artikkeli jää kuitenkin arkistoon, jos siihen on vastattu ja vastauksen säilytysaika ei vielä ole umpeutunut. Jos siis artikkeli löytyy hakemistosta, sitä edeltävä keskustelu on luettavissa säikeen alusta asti.

Aihehakemistot

Palvelin tekee automaattisesti artikkelihakemistot kirjoittajien määrittelemien avainsanojen ja kirjoittajan nimen mukaan. Huomaa, että osastoissa "Keskustelu" ja "Jyvät" on kummassakin omat sanahakemistonsa.

Palvelimessa on ohjelmat hakemistojen tekemiseksi myös artikkelissa mainittujen tanssipaikkojen, kuntien, maakuntien, valtioiden, esiintyjien ja muutaman sadan sekalaisen avainsanan mukaan, mutta ne eivät ole tällä hetkellä käytössä, koska avainsanojen automaattinen tunnistaminen ei toimi täysin luotettavasti. Tanssipaikka- ja esiintyjäkohtaisten hakemistojen tekemiseksi otetaan jossain vaiheessa käyttöön uusi menetelmä.

Tekstin tulkinnasta

Artikkeleja lukiessa on syytä muistaa, että tämä on keskustelupalsta, ei mikään virallinen tanssitietouden lähde. Palstalla esitettyihin kysymyksiin saattaa tulla hyviä vastauksia mutta myös harhaanjohtavaa tai täysin väärää tietoa.