Aihealueet

Aihealueluokitus on ollut keskustelupalstalla käytössä joulukuusta 2003 lähtien. Aihealueiden nimistä on kaksi muotoa, lyhyt ja vähän pitempi. Lyhyttä nimeä käytetään hakemistoissa, joissa jokaisen artikkelin aihealue on ilmoitettu erikseen, pitempää muotoa käytetään artikkelin lähetyslomakkeella ja aihealueittain ryhmitellyissä artikkelihakemistoissa. Lyhyiden ja pitkien muotojen vastaavuus on seuraava:

TanssilajitTanssilajit ja tanssin harjoittelu
TanssipaikatTanssipaikat
EsiintyjätEsiintyjät
MusiikkiTanssimusiikki
TanssijatTanssin sosiaaliset ulottuvuudet
VarusteetTanssivarusteet, kengät, vaatteet yms.
PalvelinTämä palvelin
PulinaEi tanssiasiaa
RutinaTyhjänpäiväinen valittaminen
Tanssilajit ja tanssin harjoittelu
Aihealue kattaa myös tanssinopetuksen menetelmät, tanssikoulut, kirjat ja videot, samoin pohdinnan siitä, miten tanssitaan sellaiset kappaleet, jotka eivät ole selkeästi mitään tunnettua tanssilajia. Myös kaikki tanssitekniikkaan liittyvä kuuluu tähän alueeseen. Tanssitekniikka olisi itse asiassa kuvaava ja ytimekäs nimi tälle aihealueelle, mutta osa ihmisistä käsittää tämän sanan liian kapea-alaisesti.
Tanssipaikat
Tähän kuuluvat "millainen paikka" -kysymykset ja vastaukset, "minne mennään" -gallupit ja raportit tanssipaikaekskursioista.
Esiintyjät
Käyttöohjeissa rajataan esiintyjien yksityiselämä palstan ulkopuolelle, joten tämä aihealue käsittelee esiintyjiä vain ammatissaan. Tanssi-iltaraportit usein käsittelevät sekä paikkaa että esiintyjiä. Aihealueen valinta riippuu siitä, kummalla on isompi paino artikkelissa. Hakusanoiksi voi pistää sekä paikan että esiintyjien nimet, jolloin artikkeli löytyy myöhemmin hakemistosta molempien kohdalta.
Tanssimusiikki
Myös suurin osa esiintyjiä käsittelevistä artikkeleista tietenkin koskee musiikkia. Tähän ryhmään kuuluvat sellaiset artikkelit, joissa käsitellään musiikkia liittämättä sitä tiettyyn esiintyjään. Esiintyjät-aihealueeseen vastaavasti kuuluu yksittäisten esiintyjien suoritus.
Tanssivarusteet, kengät, vaatteet yms.
Tanssivarusteisiin voinee tarvittaessa lukea myös tanssimatkoilla tarvittavat kulkuvälineet, jos ilmenee tarvetta keskustella niistä.
Tanssin sosiaaliset ulottuvuudet
Tähän ryhmään voi sijoittaa lähes kaiken sellaisen tanssiaiheisen keskustelun, joka ei sovi edellisiin aihealueisiin. Tavat, etiketti, ihmissuhteet, kulttuuri ja tanssin historia kuuluvat itsestäänselvästi tähän aleeseen. Myös tanssiesitykset ja tanssikilpailut kuuluvat tähän ryhmään, sillä esiintyminen ja kilpaileminen jos mitkä ovat sosiaalisia ilmiöitä. Tämän aihealueen nimeäminen oli ongelmallista, eivtkä nykyiset nimet, sen paremmin pitkä kuin lyhyttäkääm, ole kovin onnistuneita. Jos joku keksii paremmat nimet, ideat ovat tervetulleita.
Tämä palvelin
Aihealue kattaa koko tanssipalvelimen, ei pelkästään keskustelupalstaa. Parannusehdotukset ovat tervetulleita, mutta palstalla kannattaa keskustella lähinnä sellaisista ehdotuksista, joihin käyttäjien odotetaan osallistuvan. Ylläpitäjälle tarkoitetut ehdotukset kannattaa lähettää sähköpostitse, koska ei ole ollenkaan varmaa, että ylläpito lukee kaikki palstalle kirjoitetut artikkelit.
Ei tanssiasiaa
Tämä kattaa kaiken muun. Jos artikkelissa on tanssiasiaa, se ei kuulu tähän ryhmään. Erityisesti, artikkelin keveys, fiktiivisyys tai humoristisuus eivät sinänsä ole syitä artikkelin sijoittamiselle tähän ryhmään. Jos kirjoittaja haluaa ilmaista pitävänsä artikkelin painoarvoa vähäisenä, hän voi tehdä sen merkitsemällä artikkelille lyhyen säilytysajan.
Rutina
Turha ja tyhjänpäiväinen valittaminen. Kategoria otetaan käyttöön tarvittaessa.