Navigointilinkit

Tällä lomakkeella voi valita sivun yläosassa (ja pitkillä sivuilla myös alaosassa) olevien keskeisten otsikkolinkkien esitystavan. Otsikkolinkit jakaantuvat yleenä kahteen osaan: paluupolkuun ja haarautumisvalikkoon. Paluupolku sisältää viittaukset ylemmän tason sivuihin aina etusivuun asti. Haarautumisvalikko viittaa joko alemman tai saman tason sivuihin. Otsikkolinkkien lisäksi sivujen sisällä on sekä nappeja että tavallisia tekstilinkkejä, joilla pääsee yksityiskohtiin tai oikotietä sivulta toiselle. Lisäksi muutamalla sivulla on sivustosta puurakenteinen esitys, jolla näkee tarvittaessa kerralla koko palvelimen tai sen yksittäisen osaston sivuhierarkian.

Otsikkolinkkien esitystapoja on neljä. Asetus ei toistaiseksi vaikuta kaikkiin sivuihin, koska osaa sivuista ei ole vielä konvertoitu uuden tekniikan mukaisiksi.

Tässä ovat vaihtoehdot:

Linkit näkyvät tekstinä.
Linkit näkyvät vaakapalkkeina sivun yläreunassa, pitkillä sivuilla myös alareunassa. Tämä esitystapa on tilankäytön kannalta tehokkain.
Linkit näkyvät vaakasuorina nappiriveinä sivun yläosassa, pitkillä sivuilla myös alareunassa.
Linkit näkyvät pystysuorana palkkina sivun vasemmassa reunassa. Totunnainen ratkaisu. Tilankäytön kannalta ei kovin tehokas, koska palkin allapuolelle tuppaa jäämään käyttämätöntä tilaa. Tekstin voisi laskostaa palkkia myötäillen, mutta se näyttää yleensä sekavalta.
Pieninäyttöisille mobiililaitteille sopiva esitystapa. Linkit näkyvät päällekkäin ja niitä on levennetty sen verran, että niihin osuu sormella.