Koko Suomi tanssii DVD-sarja

Sarjassa on tällä hetkellä viisi levyä ja niillä käsitellään neljätoista tanssia. Tanssit on jaettu eri levyille tyylilajeittain niin, että samankaltaiset tanssit ovat samalla levyllä.

Tämä on ilmeisesti ensimmäinen suomalainen varta vasten DVD:lle suunniteltu tanssinopetusvideosarja. Levyillä on hyvin selkeä kaksitasoinen valikkorakenne: ylemmän tason valikosta valitaan tanssilaji ja alemmasta tanssilajikohtaisesta valikosta kuvio. Kuvion katsomisen jälkeen tullaan takaisin tanssilajikohtaiseen alivalikkoon. Alivalikossa on myös linkki takaisin päävalikkoon. Neljällä ensimmäisellä levyllä jokaisen tanssin lopussa on omana valikkovaihtoehtonaan leike, jossa tanssitaan kaikki kuviot musiikkiin, ja levyn lopussa on kutakin tanssia kohti leike otsikolla "Vapaata vientiä".

Yksittäistä tanssikuviota käsittelevät videoleikkeet ovat lyhyitä, useimpien kesto on yhden ja kahden minuutin välillä. Leikkeessä näyttöpari tanssii ensin kuvion musiikkiin ja sitten kuvio käydään läpi vaihe vaiheelta. Osa kuvioista näytetään kahdesta suunnasta. Neljällä ensimmäisellä levyllä sanalliset ohjeet lausuu opettaja, joka ei näy kuvassa; näyttöpari ei sano mitään.

Esitys on tiivis ja pelkistetty, yhtään ylimääräistä sanaa ei lausuta, ja näyttöparin liikkeet kertovat enemmän kuin sanat. Kuvioita ei välttämättä tarvitse katsoa levyllä olevassa järjestyksessä. Lyhyistä itsenäisistä leikkeistä koostuvan rakenteen vuoksi ei videonauhoilta tuttua edestakaisin kelaamista juurikaan tarvita. Aluksi tuntui oudolta, että kuvio tanssitaan ensin musiikkiin ja vasta sen jälkeen selostetaan vaihe vaiheelta, mutta itse asiassa tämä toimii hyvin, kun leike katsotaan moneen kertaan, kuten uuden kuvion opettelussa on joka tapauksessa tehtävä.

Levyillä ei opeteta sanallisesti ihan alkeita, kuten rytmin löytämistä musiikista. Leikkeissä myös esiintyy joitain sanoja, joita ei määritellä ja jotka saattavat olla aloittelijalle vieraita (hidas ja nopea askel, vastaliike, kasi, sasee).

Monista kuvioista kerrotaan sanallisesti vain miehen askeleet. Pyysin kokeeksi naispuolista tanssijaa opettelemaan levyn avulla cha cha chan, jota hän ei ennestään osannut. Hän ei oppinut, ja totesi ohjeet naisen askelista liian niukoiksi.

Videoleikkeet on kuvattu kiinteällä kameralla, joten tanssijoiden käytettävissä on vain kameran kerralla kuvaama alue. Paikoillaan tanssittavissa tansseissa tila riittää hyvin, mutta etenevissä tansseissa näyttöpari joutuu toisinaan kaartamaan kohdissa, jotka kuvion perusmuodossa tanssitaan suoraan. Tämä saattaa tehdä kuvion hahmottamisen aloittelijalle hankalaksi.

Seuraavassa levyjen sisältö on käyty läpi tanssi tanssilta. Kuvion nimen perässä olevat luvut kertovat leikkeen keston minuutteina ja sekunteina. Kestot on mitattu rannekellolla eivätkä ne välttämättä ole sekunnilleen tarkkoja.

Osa 1: fusku, jive ja bugg

Fusku

Fuskun tyyli on melko kulmikasta. Jousto on parittomilla iskuilla ylös ja parillisilla alas, ja jalkoja nostetaan korkealle hitaissa askelissa.

Jive

Bugg

Vapaata vientiä

Osa 2: foksi, valssi ja tango

Näissä tansseissa kuvausalueen pienuus pakottaa näyttöparin kaartamaan kohdissa, jotka kuvion perusmuodossa tanssitaan suoraan. Tämä haittaa paikoitellen tanssisuuntien ja käännösten hahmottamista.

Foksi

Näyttöpari tanssii pomppivaa foksia, joka on tanssilavoilla melko harvinaista. Ohjeiden mukaan soiva musiikki määrää tanssitavan, mutta tätä ei tarkemmin selitetä.

Valssi

Oikea ja vasen käännös opetetaan askel askeleelta. Vasen käännös näytetään myös ristiaskeleen ("lukko") kanssa; tässäkin levy eroaa edukseen monista vanhoista videoista.

Tango

Tangossa näyttöpari tanssii ajoittain jälkitahdissa. Pitkä hame häiritsee hiukan naisen askelten näkemistä.

Vapaata vientiä

Foksissa on myös kuvioita, joita ei edellä opetettu. Osan aikaa näytetään vain tanssijoiden jalat, mikä on loogista, mutta on vaikeampi ymmärtää, miksi osan aikaa näytetään vain tanssijoiden yläruumis.

Osa 3: cha cha cha, rumba ja samba

Cha cha cha

Rumba

Opettaja toteaa osion alussa, että Suomessa opetetaan rumbaa useammalla kuin yhdellä tavalla. Levy ansaitsee ison plussan siitä, että tekijät eivät ole sortuneet populistisiin versioihin vaan opettavat rumban sellaisena kuin se tunnetaan ympäri maailmaa.

Kolmen kuvion opetuksen kesto jäi puuttumaan, koska tietokoneella oli vaikeuksia lukea kirjaston levyä.

Samba

Vapaata vientiä

Kaikki kuviot -osassa näytetään ensin tanssijat kokonaan, mutta loppuvaiheessa näytetään lähikuvia ylävartalosta ja jaloista, ei kuitenkaan kaikista kuvioista.

Osa 4: merengue, salsa ja bachata

Merengue (levyllä "merenque")

Valikossa on pieni virhe: nappi "Mies käden ali myötäpäivään" johtaa kuvioon "Mies käden ali vastapäivään" ja päinvastoin.

Salsa

Osassa kuvioita askelten hahmottamista saattaa vaikeuttaa se, että nainen ottaa kolmosiskun askeleen selvästi iskun jälkeen.

Bachata

Vapaata vientiä

Mukana on joitain kuvioita, jotka eivät sisälly opetusjaksoon, merenguen kohdalla vaikeitakin. Tanssijat ovat kokonaan näkyvissä koko ajan.

Osa 5: boogie woogie ja lindy hop

Tämä osa on tehty edellisten jälkeen, ja toteutus on jossain määrin erilainen. Selkeä kaksitasoinen valikko on tallella, mutta useimmat kuviot opetetaan ensin ilman musiikkia ja näytetään sitten musiikkiin usean kuvion sarjoina. Yksi syy tähän on varmaankin se, että osa kuvioista ei pääty aloitusasentoon, joten kuvion toistamiseksi tarvitaan joka tapauksessa toinen kuvio väliin. Parhaillaan tanssittavan kuvion nimi näkyy kuvan alareunassa, mikä lisää suuresti esityksen havainnollisuutta. Opettajapari toimii itse näyttöparina.

Opetus on tällä levyllä joiltain osin yksityiskohtaisempaa kuin edellisillä. Varsinkin vienti selostetaan tällä levyllä tavallista tarkemmin.

Otosten suunnitteluun olisi voinut kiinnittää enemmän huomiota. Molempien tanssien perusaskelikon ja lindy hopissa myös lindy turnin yhteydessä on pitkähköpuheosuus, joka olisi kannattanut erottaa omaksi kohdakseen kuviomenussa, koska katsoja todennäköisesti ei välittäisi katsoa tätä osuutta yhtä monta kertaa kuin askelikon opetusta. Monen leikkeen alussa tanssijoiden jalat eivät mahdu kuvaan liian hitaan panoroinnin vuoksi. Epäselväksi jäänyt kohta kyllä toistetaan myöhemmin.

Lindy hop

Boogie woogie