Kaltiainen & Kinnunen: Tule tanssimaan

Viiden videokasetin sarja. Valmistumisvuosi 1999.

Osa 1: Häävalssi ja jive

Kesto 30 minuuttia.

Häävalssi

Miksi tarvitaan erillinen häävalssikurssi, miksi ei vain opeteta valssia? Jos arvaan oikein, ideana on tarjota myöhään heränneille hääpareille kurssi, jossa opetetaan häävalssin läpiviemiseen riittävä tanssitaito ilman pitemmälle meneviä teknisiä hienouksia.

Alussa opettajapari esittää tanssinäytteen ilman ohjeita. Näyte tanssitaan oikeaoppisin wienervalssin askelin. Kasetilla kuitenkin opetetaan aivan erilainen tanssitapa, jossa tanssitaan vuorotellen kierros ympäri kahdellatoista askeleella (= neljällä neljänneskäännöksellä) ja pätkä suoraan eteenpäin. Tästä tanssityylistä esitetään kaksi versiota, toisessa tehdään kierroksia vain myötäpäivään, toisessa sekä myötä- että vastapäivään.

Tämä tanssitapa täyttänee melko hyvin häävalssin minimivaatimukset. Tanssilavoillehan se ei sovi, koska kadentoista askeleen kierrokset tehdään paikoillaan ja pari olisi siinä vaiheessa pahasti muiden tanssijoiden tiellä.

Jalkatyötä, kanta- ja päkiäaskeleita sekä nousuja ja laskuja käsittelevä yksityiskohtien tulva heti alkuvaiheessa saattaa olla aloittelijalle hieman hämmentävä. Opettajat puhuvat paljon, mikä ehkä puolustaisi paikkaansa, jos kasetti katsottaisiin läpi vain kerran, mutta kun sitä todennäköisesti kelataan edestakaisin, lyhytsanaisempi keskeisiin seikkoihin tiivistetty esitys saattaisi olla tarkoituksenmukaisempi. Perusaskelikko ei sinänsä ole vaikea, mutta hiukan häiritsevältä tuntuu, että naisen askelikko esitetään edestä, eli naisten pitää joko mielessään kääntää kuviota 180 astetta tai seisoa selin kuvaruutuun. Miehen askelikko esitetään takaa eli tanssijan omasta perspektiivistä. Lähikuvat jaloista olisivat ehkä myös havainnollistaneet perusaskelikkoa aloittelijalle.

Tango

Kasetilla opetetaan "suomalainen tango", joka itse asiassa on foksia. Tanssista esitetään perusaskel ja oikea käännös. Rytmi olisi voitu esittää selkeämminkin: opettajat laskevat hidas-hidas-nopea-nopea, mutta viimeisen nopean jälkeen he pitävät tauon. Kun tämä tehdään toistuvasti, aloitteleva tanssija voi saada sen käsityksen, että tauko kuuluu tanssin rytmiin. Myöhemmin opettaja laskee, yhtä hämäävästi, hidas-hidas-nopea-nopea käyttäen saman ajan joka askeleeseen. Pari vielä tanssiikin laskettuun rytmiin ilman musiikkia.

Kasetilla näytetään ensin miehen ja naisen suoraan etenevä askelikko erikseen, sen jälkeen sama yhdessä. Suoraan etenevän askelikon jälkeen esitetään käännös, jossa pari ensin kääntyy noin neljänneskierroksen myötäpäivään ja sitten saman verran takaisinpäin.

Osa 2: foksi ja fusku

Kesto 33 minuuttia.

Opetus on yksityiskohtaista eikä etene liian nopeasti. Kasetin puute on, että opettajat ovat ilmeisesti menneet kameran eteen ilman käsikirjoitusta. Improvisointi toimii tavallisilla tanssikursseilla, joissa opettaja voi reagoida oppilaiden suoritukseen. Kasetilla kaivattaisiin samanlaista selkeää jäsentelyä kuin oppikirjoissa.

Foksi

Kaltiaisen mukaan samoilla askelilla voi tanssia myös tangoa, Kinnusen mukaan kuitenkin askeleet ovat melkein samat kuin tangossa. Tanssin perusaskel esitetään ensin ilman musiikkia. Myös rytmi kerrotaan: hidas-hidas-nopea-nopea (välillä yksi-kaksi-kolmeneljä) mutta näiden neljän askeleen jälkeen opettajat pitävät tauon ennen kuin aloittavat askelikon uudestaan. Kun tämä toistuu kasetilla useaan kertaan, on olemassa suuri riski, että katsoja tulkitsee tauon kuuluvan rytmiin. Naisen askelten kohdalla rytmi luetaan yhdessä kohtaa vähän selvemmin.

Heti perusaskeleen jälkeen näytetään käännökset: neljänneskierros myötäpäivään ja sen perään neljänneskierros takaisin vastapäivään. Perusaskelten lisäksi kasetilla esitetään perustietoa tanssiasennosta ja jalkatekniikasta.

Fusku

Tanssi esitellään kasetilla jivenä, mutta lavoilla se tunnetaan fuskuna. Fusku mainitaan suluissa jakson alussa näkyvässä tekstissä, ja opettajat käyttävät myös nimitystä "fuskujive". Tanssista esitetään käännös käden alta ja takaisin sekä kädenvaihto selän takana.

Opettaja kuvailee perusaskelikkoa kertomalla, että "emme tanssi chasse-askelta ollenkaan". Jos katsoja ymmärtää tämän lauseen, hän ei tarvitse tätä kasettia. Hetkeä myöhemmin opettaja toteaa "sitten kun me astutaan tämä rock-askel taakse", kertomatta tarkemmin, mikä on rock-askel. Perusaskelikon lisäksi käsitellään pyörähdys käden alta myötä- ja vastapäivään sekä kädenvaihto selän takana. Opettajat näyttävät erikseen miehen ja naisen askeleet pala palalta koko kuviosarjasta. Tässä kohtaa katsojan on vaikea pysyä mukana, vaikka kuviot olisivat ennestään tuttuja.

Osa 3: humppa ja valssi

Kesto 28 ja puoli minuuttia.

Humppa

Kasetilla käsitellään vaihtoaskelhumppaa. Aluksi pari tanssii näytteeksi musiikkiin. On mielenkiintoista, että mies ja nainen tanssivat tässä kohtaa eri tavalla: mies ottaa vastapäivään pyörittäessä ristiaskeleen, nainen ei. Kasetilta ei selviä, onko tämä tarkoituksellinen tekniikka, koska vasenta käännöstä ei opeteta.

Opetus alkaa perusaskelikolla edestakaisin. Sen jälkeen näytetään pyöriminen oikealle neljänneskäännöksin. Tämän jälkeen on vuorossa harjoite, jossa tanssitaan vuorotellen neljällä neljänneskäännöksellä pieni ympyrä ja neljä vaihtoaskelikkoa suoraan edeten. Lopuksi opetetaan normaali pyöriminen oikealle kierros kahdella tahdilla eli kuudella askeleella. Käytännössä käännös jää vajaaksi tilan pienuuden vuoksi.

Valssi

Aluksi tanssitaan näyte musiikkiin wienervalssin tekniikalla. Varsinainen opetusjakso noudattaa suurimmalta osin samaa kaavaa kuin humpassa. Aluksi esitetään perusaskelikko edestakaisin, sitten pyöriminen oikealle neljänneskäännöksin, sen jälkeen suoraan etenevä askelikko. Tämän jälkeen käsitellään myös pyöriminen vasemmalle neljänneskäännöksin, mutta se jää vähän irralliseksi, eikä vasenta käännöstä enää tehdä kasetin loppuosalla. Seuraavaksi näytetään tavanomainen oikea käännös, puoli kierrosta kolmella askeleella, ja esitetään humppajaksolta tuttu harjoite, jossa tanssitaan vuorotellen neljällä neljänneskäännöksellä pieni ympyrä ja neljä askelikkoa suoraan edeten. Katsojalle kerotaan, että "tämä on kaikista yleisin tapa tanssia valssia Suomessa." Varsinainen vasen käännös luvataan opettaa "seuraavalla tanssitunnilla".

Osa 4: foksin jatko ja jive

Kesto 36 minuuttia.

Foksin jatko

Foksikurssin alkuosa on esitetty sarjan kakkoskasetilla. Herää kysymys, kannattaako kurssia jakaa useammalle kasetille, kun siinä ei kuitenkaan kovin pitkälle mennä. Samalle kasetille olisi voitu sisällyttää myös sarjan ykköskasetilla käsitelty suomalainen tango, joka on käytännössä sama tanssi.

Jakso alkaa kertauksella, jossa esitettään perusaskel, oikea puolikäännös ja vasen puolikäännös. Kurssin alkuosassa (kakkoskasetilla) rytmi kuvattiin epäselvästi: hidas-hidas-nopea-nopea -jakson jälkeen seuraa tauko, jonka katsoja saattaa tulkita rytmiin kuuluvaksi. Sama virhe toistuu tällä kasetilla.

Yhdessä vaiheessa opettajat alkavat laskea yksi - kaksi - kolme-neljä. Sen jälkeen todetaan: "Me voidaan myös rytmittää tämä hidas-hidas-nopea-nopea, vaikka se onkin tangon rytmi." Epäselväksi jää, mikä ero itse askelten rytmeillä on.

Uutena asiana esitetään askelmuunnos, jossa neljättä askelta ei oteta viereen vaan ohi kolmannen askeleen. Toisena muunnoksena on miehen askel naisen vasemmalle puolelle vasemman puolikäännöksen jälkeen. Puhutaan myös vastaliikkkestä, mutta sen selitys ei ole kovin havainnollinen. Uusina kuvioina esitetään pivotkäännös oikealle (yksi kierros) alkaen miehen selkä tanssisuuntaan, sekä pivotkäännösten sarja rytmissä hidas - hidas - nopea - nopea - nopea - nopea ...

8-askelinen jive

Otsikossa puhutaan kuusiaskelisesta jivestä, mutta kahdeksanhan niitä on. Perusaskel kuvaillaan melko perusteellisesti ja näytetään sekä miehen puolelta, sivulta että naisen puolelta. Chassn rytmi lasketaan melkein tasatahtiseksi, musiikkiin se tanssitaan kolmimuunteisesti. Kuviot ovat käden alta ja takaisin, kädenvaihto selän takana, american spin, stop & go, kävely (2 hidasta + 4 nopeaa), poisheitto. Kuten foksissakin, miehen ja naisen askeleet esitetään erikseen pitkinä kuviosarjoina. Askelten erikseen esittäminen on perusteltua, mutta se olisi havainnollisempaa lyhyempinä jaksoina.

Osa 5: hidas valssi ja cha cha cha

Kesto 31 minuuttia.

Hidas valssi

Jakso alkaa harjoituksella, jossa tanssitaan vuorotellen yksi tahti eteenpäin ja yksi taaksepäin. Sen jälkeen tanssitaan eteenpäin kääntyen oikealle. Seuraavaksi käsitellään tanssiasentoa sangen yksityiskohtaisesti. Tämän jälkeen opetetaan oikea ja vasen käännös ja niiden vuorottelu. Englantilaiseen tapaan kuvioiden aloitus- ja lopetussuunnat määritellään täsmällisesti.

Cha cha cha

Jakson alussa opetetaan musiikin kuuntelulla, mikä onkin hyvä, koska cha cha chan rytmi on aloittelijoille usein vaikea. Sen jälkeen näytetään perusaskelikko sivulta; rytmi jää tässä kohtaa vähän epäselväksi. Seuraavaksi esitetään erikseen miehen askeleet takaa ja edestä ja naisen askeleet edestä; tässä kohtaa rytmi tulee selvemmin esille. Kasetilla ei mainita, että perusaskelikko on miehellä ja naisella sama, vain eri vaiheinen, eli mies tanssii ensimmäisen tahdin aikana samoin kuin nainen toisen tahdin aikana ja päinvastoin. Katsoja ehkä huomaa sen itsekin, mutta sen voisi erikseen todetakin.

Perusaskelikon jälkeen käsitellään tanssiasento ja kaksi kuviota: New York eli check eli avaus oikealle ja vasemmalle sekä pistekäännös. Viimeksi mainittu esitetään naisen kuviona, mutta mieskin voi tietenkin sen tanssia.