Ňke Blomqvist: tanssikurssi (videokasetti), osat 1 ja 2

Kummankin kasetin kesto on noin 25 minuuttia.

Ensimmäisellä kasetilla käsitellään valssi, cha cha cha, jenkka, samba, rock ja foxtrot, toisella jive, tango, polkka, rumba, humppa ja diskotanssi. Kukin tanssi on käsitelty erikseen eivätkä jaksot mitenkään liity toisiinsa.

Kustakin tanssista esitetään perusaskelikko ja yksi tai kaksi muunnelmaa. Perusaskelikko esitetään sekä askel kerrallaan että hitaalla rytmillä laskun mukaan. Muunnelmista jotkut esitetään vaiheittain, toiset periaatteella "me näytämme kerran, tehkää perässä". Lopuksi neljän parin ryhmä tanssii kuvioita minuutin verran. Avustajat ovat joka jaksossa samat, mutta vaatteet vaihtuvat jaksosta toiseen, joten ne on ilmeisesti kuvattu eri päivinä.

Seuraavassa kasettien sisältö jakso jaksolta.

Valssista esitetään perusaskel eteenpäin ja käännös oikealle. Käännös vasemmalle jää jatkokurssille esitettäväksi (!). Käännöksen määrästä ei erikseen puhuta, mutta esimerkeissä se jää aina selvästi alle puolen kierroksen. Voi olla, että tässä on ajateltu vain ravintolassa tanssimista.

Cha cha chasta esitetään perusaskel, check molempiin suuntiin ja spot-käännös naiselle. Perusaskel on esitetty selkeästi, mutta epästandardissa rytmissä: chasse (se kolmen askeleen jakso, jonka aikana jalat pyyhkivät lattiaa niin että kuuluu ääni "cha-cha-cha") tanssitaan videolla iskuilla 3-4 kun se standardin mukaan kuuluu tanssia iskuilla 4-1, kuten musiikkikin yleensä ilmaisee. Blomqvist sanoo, että perusaskel tanssitaan aluksi tässä ryhmissä (painottaen sanaa "aluksi"), mutta oikeaa rytmiä ei missään vaiheessa opeteta (jatkokurssikasetilla sitä käytetään, mutta uutta rytmiä ei erikseen opeteta eikä sen muuttumisesta edes huomauteta). Kuvausvirheitä: jalat eivät ole kokonaan näkyvissä, kameraa vaihdetaan kesken kuviota.

Jenkka on helppo tanssi, joten askelikko on ehkä opittavissa nauhalta huolimattomasta rajauksesta ja hämäävistä kameranvaihdoista huolimatta. Ohjeissa ei kerrota, miten avoimesta tanssiotteesta siirrytään suljettuun. Nauhan perusteella jää myös epäselväksi, kuinka monta kierrosta pyörimisvaiheessa pitäisi tehdä; lattian pienuuden vuoksi nauhalla lähdetään pyörimisen jälkeen aina eri suuntaan kuin edellisessä suoraan tanssitussa säkeessä. Heikkoudeksi voidaan laskea myös se, että pyöriminen tehdään tavallisessa tanssiotteessa. Yleisin aloittelijoiden virhe pyörimisessä on, ettei käännytä kokonaan vastakkain. Vyötäröotteessa oikea asento säilyy paremmin.

Sambasta esitetään perusaskel, huisku ja kävely. Huisku on esitetty aika selvästi, kävelyn selitys on epämääräisempi. Osa ohjeista tulee vasta tanssinäytteen aikana: "nyt lisäämme tähän tämän vaihdon".

Rock (hustle): Tanssista esitetään käden alta meno melko perusteellisesti. Toisena on esitetty tuulimyllyn kaltainen kuvio.

Foxtrotia tanssitaan vain edestakaisin, etenevää askelikkoa ei esitetä. Tällä tyylillä voi olla käyttöä täpötäydellä ravintolalattialla, lavalle se on kelvoton. Viimeistään tässä vaiheessa on pakko ihmetellä, eikö tekijöillä ole ollut lainkaan itsekritiikkiä kasettia tehdessään.

Kakkososa alkaa jivellä. Siitä esitetään virallinen kilpatanssikäyttöön hyväksytty ns. triplettiaskelikko. Perusaskeleen lisäksi selostetaan käännös käden alta ja takaisin, mutta huomattavasti ylimalkaisemmin kuin rockin kohdalla, vaikka kuvio on jivessä vaikeampi. Kolmas kuvio (stop and go) ilmestyy ilman mitään selostusta suoraan musiikkiin.

Tangosta esitetään perusaskel ja käännös oikealle; käännös opetetaan tekemään niin, että mies astuu ensimmäisen askeleen taakse.

Polkasta ei esitetä suomalaista askelikkoa vaan 1800-luvulla käytetty keskieurooppalainen askelikko, joka on ulkomaillakin monin paikoin jo vaipunut unohduksiin. Paitsi että askelikko on Suomessa täysin vieras, se ei teknisestikään sovi suomalaiseen polkkaan, joka on rytmiltään keskieurooppalaista nopeampaa; jos sitä yrittää käyttää, se ei näytä hyvältä kummankaan tyylin mukaan arvosteltuna. Blomqvist on kuitenkin kuulemma opettanut saman askelikon kouluttaessaan tanssinopettajia, ja jotkut heistä ovat opettaneet sitä omille oppilailleenkin. Polkan käännös on esitetty hyvin ylimalkaisesti ja vain oikealle. Suomalaisessa polkassa pyöritään yhtä paljon molempiin suuntiin.

Rumbasta esitetään ns. neliöaskelikko. En ymmärrä, mitä rumba ylipäätään tekee vasta-alkajille suunnatulla kurssilla. Harvemmin sitä näkee Suomessa kilpatanssisalien ulkopuolella ja jos joku sitä tanssii, niin todennäköisemmin kuubalaisella askelikolla (joka kyllä on vaikeampi opettaa). Perusaskeleen lisäksi esitetään kävely eteen ja taakse ja, jälleen sangen ylimalkaisesti, käännös käden alta.

Humpasta esitetään perusaskel, käännös oikealle, liike eteenpäin ja eteenpäinmeno rinnakkain. Viimeksi mainittua näkee harvoin tanssittavan tällä askelikolla, käännöksen vasemmalle luulisi olevan kiinnostavampi.

Diskotanssista esitetään muutamia erilaisia askelikkoja. Diskoissa käynti on oman harrastuspiirini ulkopuolella mutta minusta näyttää, että tällaiset neljän minuutin tietoiskut sopivat paremmin diskotanssin kuin perinteisten tanssien opettamiseen.

Yksi vakava puute kurssissa on, että askelien sovittamista musiikkiin ei käsitellä muuten kuin "tehkää perässä" -tyylillä. Kuitenkin musiikin rytmin hahmottaminen vaikea ongelma aloittelijoiden enemmistölle. Video tarjoaisi monia mahdollisuuksia rytmin havainnollistamiseen esimerkiksi ääntä ja grafiikkaa yhdistelemällä, mutta mitään sellaista tällä kasetilla ei ole edes yritetty.

Ilkka Linnasalmen ohjaus on pikemmin viihteellinen kuin opetuksellinen: kameraa vaihdetaan toisinaan askelsarjan aikana ja välillä tanssijoiden jalkaterät katoavat ruudun alareunaan. Opetusvideo saisi olla mieluummin kuiva kuin sekava. Sama viihteellisyys näkyy myös tanssien valinnassa. Jos olisi haluttu tehdä todella käyttökelpoinen kurssi aloittelijoille, olisi pitänyt ensin esitellä yleisimmät tanssit samalla kasetilla ja huomattavasti perusteellisemmin. Jaksot onkin ilmeisesti esitetty jonkin televisio-ohjelman yhteydessä ja ne lienee tehty enemmän ohjelman täytteeksi kuin vakavasti otettaviksi opetusohjelmiksi.

Kysyin mielipidettä myös eräältä tutulta tanssinopettajalta. Hän kertoi, että osa hänen oppilaistaan oli yrittänyt opetella tanssimaan kasettien avulla, mutta kukaan ei ollut oppinut.

Mielestäni kenenkään ei missään tapauksessa kannata maksaa näistä kaseteista mitään. On kyseenalaista, kannattaako niitä edes lainata kirjastosta.

Matti Jokinen 28.12.1998