Rumban rytmitys

Rumba -nimistä tanssia opetetaan tanssittavaksi bolero -nimiseen tanssirytmiin ja lajiin liittyvä nimitys- ja rytmityskäytäntö on kentällä valitettavan kirjavaa ja epäjohdonmukaista. Suomen Tanssinopettajainliiton seuratanssijaos on käsitellyt asiaa vuosien 2007 ja 2008 koulutuspäivillään pyrkimyksenään löytää STOLin jäsenkoulujen kesken yhtenäinen käytäntö, johon löytyy vankat perusteet ja johon kaikki koulut ja opettajat voivat sitoutua.

Tanssilajin nimityksinä käytetään mm. seuraavia: rumba, rumba-bolero, bolero, neliörumba, lavarumba. Hidas-Nopea-Nopea -askelrytmiikkaa sovelletaan kentällä kolmella eri tavalla; hidas askel opetetaan tanssittavaksi tahdin 12, 34 tai 41 iskuilla. Keskustelussa pohdittiin perusteluja eri vaihtoehdoille ja päädyttiin tässä vaiheessa suosittamaan tanssista rumba -nimityksen käyttöä vain silloin, kun tanssia opetetaan kansainvälisten liittojen vakioimassa muodossa eli vakioiduin kuvioin, hitaan askelen osuessa 41 -iskulle. Tähän rytmitukseen löydetään riittävän vankat musiikilliset ja tanssiperinteeseen pohjaavat perusteet:
- Rumba- niminen tanssi on vakioitu Englannissa tanssittavaksi tähän rytmiin ja tätä tapaa noudatetaan opetuksessa eri puolilla Eurooppaa.
- Suomen Tanssinopettajaliitto on World Dance Councilin jäsenliitto ja liiton jäsenkoulujen toivotaan opettavan kansainvälisessä käytössä olevia tansseja samojen periaatteiden pohjalta kuin muut kansainväliset tanssinopettajaliitot. Suomen seuratanssikulttuuri on rikkaampi kuin missään muussa Euroopan maassa, mutta niiden tanssien osalta, joita tanssitaan kaikkialla maailmassa tulisi käytännön olla yhtenäinen.
- Tanssi pohjautuu alkujaan kuubalaiseen hitaaseen son-tanssiin, jonka perusaskelikossa on kolme painonsiirtoa ja viive. Kuubassa tanssittu rumba-tanssi poikkeaa merkittävästi muualla maailmalla tunnetusta versiostaan. Hitaassa son-tanssissa viive osutetaan perinteisesti musiikin ns. tumbao-iskulle, joka alkaa tahdin neljännellä iskulla kestäen seuraavan tahdin densimmäiselle iskulle. Tämä tahtirajan yli kestävä viive antaa tanssille sille luonteenomaisen jatkuvan ja keinuvan liikkeen. Tyylinmukaisesti soitetussa boleromusiikissa isku kuuluu selkeästi conga-rumpujen markkeeraamana.

Mikäli tanssia opetetaan tanssittavaksi jollakin toisella rytmityksellä siitä toivottaisiin käytettävän muuta nimeä kuin rumba.